macOS High Sierra

Använda färger i dokument

I de flesta macOS-program kan du använda fönstret Färger (eller använda färgreglagen i Touch Bar) när du vill ändra färgen på text och objekt i dokument. Om du vill vara säker på att de färger du ser på skärmen är de färger som används när dokumentet skrivs ut eller visas på en annan dator kan du tilldela ett dokument en färgprofil.

I färgfönstret visas knapparna för färgreglage, färgpaletter, bildpaletter och färgpennor i verktygsfältet samt färghjulet.
  1. Du öppnar fönstret Färger i ett dokument genom att välja Format > Visa färger eller Format > Typsnitt > Visa färger.

    I vissa program kan du klicka på en knapp i programmets verktygsfält eller i en inställningspanel.

  2. Gör något av följande:

    • Välj en färg för markerad text eller objekt: Klicka på knapparna för färghjul, reglage, palett, bild eller färgpennor högst upp i fönstret och klicka sedan på en färg. Du kan ange färgen mer exakt genom att använda reglagen eller ange värden.

    • Spara färger för senare användning: Dra färgen från färgkällan till vänster längst ned i fönstret till en tom källa till höger. Om du vill ta bort en färg drar du en tom (vit) källa från färgkällan till den färg som du vill ta bort. Om du behöver fler färger gör du fönstret Färger bredare.

    • Tilldela en färgprofil: Klicka på knappen Färgreglage och välj sedan ett reglage (t.ex. Skjutreglage för CMYK) från popupmenyn. Om det behövs justerar du färgerna med hjälp av skjutreglagen eller genom att ange värden. Klicka sedan på inställningsknappen för färgprofil bredvid popupmenyn och välj en profil.

Om färgerna i dokumentet inte ser ut som de ska efter tilldelning av en profil kanske programmet du använder inte kan identifiera färgprofiler. Prova att tilldela profilens generiska version.

Du kan skapa egna färgprofiler genom att använda ColorSync-verktyget.

Öppna ColorSync-verktyg åt mig