macOS High Sierra

Ansluta till internet med Wi-Fi

Om du är inom räckvidden för ett Wi-Fi-nätverk kan du försöka ansluta till det.

  • Anslut till ett offentligt Wi-Fi-nätverk: Klicka på Wi-Fi-symbolen i menyraden och välj sedan det nätverk du vill ansluta till.

    Om nätverket du ansluter till är lösenordsskyddat måste du ange ett lösenord innan du kan ansluta till det.

  • Anslut till ett dolt Wi-Fi-nätverk: Klicka på Wi-Fi-symbolen i menyraden och välj sedan Anslut till annat nätverk.

    Du måste känna till det dolda nätverkets namn, säkerhetsprotokollet som används och lösenordet för att kunna ansluta till det.

Om Wi-Fi-symbolen inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Nätverk, markera Wi-Fi och markera sedan Visa Wi-Fi-status i menyraden.

Om du ansluter till en AirPort-basstation eller AirPort Time Capsule, men inte kan ansluta till internet, använder du AirPort-verktyg till att ställa in den trådlösa enheten för anslutning till internet.

Öppna AirPort-verktyg åt mig