macOS High Sierra

Ansluta till delade datorer och filservrar i ett nätverk

Du kan ansluta till delade datorer och filservrar i nätverket, inklusive Mac- och Windows-datorer med aktiverad fildelning och servrar som använder AFP, SMB/CIF, NFS och FTP.

Obs! Du måste ha datornamnet eller nätverksadressen för den delade dator du vill ansluta till. Om den delade datorn är en Mac med fildelning aktiverad är det enkelt att hitta den här informationen. Öppna inställningspanelen Delning (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Delning) och välj Fildelning på den delade datorn. Adressen visas under ”Fildelning: På” och liknar följande exempel: smb://17.212.167.33/.

Öppna delningsinställningarna åt mig

Anslut till en dator eller server genom att bläddra fram den

 1. Leta rätt på den delade datorns namn under Delat i sidofältet i Finder. Du kanske måste klicka på Alla för att kunna se alla delade datorer.

  Om inga delade datorer visas under Delat i sidofältet placerar du pekaren på ordet Delat och klickar på Visa.

 2. När du hittar den delade datorn eller servern dubbelklickar du på den och klickar på Anslut som.

  Om du ansluter till en Mac som har skärmdelning aktiverad, och du har rätt behörigheter, kan du även klicka på Dela bildskärm.

 3. Välj hur du vill ansluta till datorn:

  • Gäst: Du kan ansluta som gästanvändare om den delade datorn tillåter gäståtkomst.

  • Registrerad användare: Anslut till den andra Mac-datorn med ett giltigt inloggningsnamn och lösenord. Om ”Endast dessa användare” är valt på den andra Mac-datorn måste det inloggningsnamn du använder finnas i listan över tillåtna användare.

  • Med ett Apple-ID: Anslut till den andra Mac-datorn med ett Apple-ID. Du måste vara inställd med detta Apple-ID i inställningspanelen Användare och grupper på både denna Mac och den andra Mac-datorn.

 4. Om det behövs så anger du ditt användarnamn och lösenord och markerar sedan volymer eller delade mappar på servern.

  I vissa fall måste du känna till nätverksområde eller arbetsgrupp för den delade datorn. Om du inte har uppgifterna kontaktar du datorns ägare eller nätverksadministratören.

  Tips: Markera ”Kom ihåg lösenordet i min nyckelring” om du vill göra det enklare att ansluta till datorn i framtiden. Detta lägger till ditt användarnamn och lösenord i din nyckelring.

Ansluta till en dator eller server genom att ange dess adress

 1. Välj Gå > Anslut till server i Finder.

 2. Skriv in datorns eller serverns nätverksadress i fältet Serveradress.

  Läs mer om det korrekta formatet för nätverksadresser i Nätverksadressformat för delade datorer och servrar.

 3. Klicka på Anslut.

 4. Välj hur du vill ansluta till datorn:

  • Gäst: Du kan ansluta som gästanvändare om den delade datorn tillåter gäståtkomst.

  • Registrerad användare: Anslut till den andra Mac-datorn med ett giltigt inloggningsnamn och lösenord. Om ”Endast dessa användare” är valt på den andra Mac-datorn måste det inloggningsnamn du använder finnas i listan över tillåtna användare.

  • Med ett Apple-ID: Anslut till den andra Mac-datorn med ett Apple-ID. Du måste vara inställd med detta Apple-ID i inställningspanelen Användare och grupper på både denna Mac och den andra Mac-datorn.

 5. Om det behövs anger du ditt användarnamn och lösenord och markerar sedan volymer eller delade mappar på servern.

  Markera ”Kom ihåg lösenordet i min nyckelring” om du vill göra det enklare att ansluta till datorn i framtiden. Detta lägger till ditt användarnamn och lösenord i din nyckelring.

Återansluta till servrar du nyligen varit ansluten till

Här är några metoder som gör det enkelt att återansluta till delade datorer och servrar som du ofta använder:

 • Välj Apple-menyn > Senaste objekt och välj sedan en server från listan över senaste servrar.

 • Välj Gå > Anslut till server i Finder. Öppna popupmenyn till höger om fältet Serveradress och välj en av de senaste servrarna.

 • Lägg till delade datorer, nätverksområden och arbetsgrupper i sidofältet i Finder. Markera objektet och välj sedan Arkiv > Lägg till i sidofältet eller tryck på kontroll-kommando (⌘)-T.

 • Lägg till en delad dator eller server till listan över favoriter. Välj Gå > Anslut till server, ange nätverksadressen och klicka sedan på lägg till-knappen .

Om du inte kan hitta en delad dator eller server eller ansluta till den kan det betyda att den inte är tillgänglig eller att du inte har behörighet att ansluta till den. Kontakta ägaren till datorn eller din nätverksadministratör om du vill ha hjälp.