macOS High Sierra

Vad finns i Apple-menyn?

Apple-menyn, som innehåller ofta använda objekt, finns högst upp i vänstra hörnet av skärmen. Du öppnar den genom att klicka på Apple-symbolen.

Om den här datorn

Visa information om datorn – inklusive macOS-version – processortyp och mängd minne, och optimera lagringsutrymmet på datorn.

Du kan också läsa användarhandboken för datorn och få information om hur du utför service på datorn eller reparerar den.

Systeminställningar

I Systeminställningar kan du anpassa många av datorns inställningar.

App Store

Besök App Store där du kan hitta intressanta och roliga program till datorn.

Du kan också hämta uppdateringar till datorn, Apple-program, program från App Store, skrivare med mera.

Plats

Välj en nätverksplats. Alternativet visas endast om du använder flera nätverksplatser.

Senaste objekt

De program, filer och datorer i nätverket (servrar) du använder läggs till i den här listan så att du har snabb tillgång till dem i fortsättningen. Använd inställningspanelen Allmänt till att ange hur många objekt som ska visas i listan. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Allmänt.

Öppna inställningspanelen Allmänt åt mig

Tvångsavsluta

Välj det här alternativet om ett program inte svarar.

Viktigt: Om du tvångsavslutar ett program kan du förlora osparade ändringar.

Vila

Tona ned skärmen och minska strömförbrukningen utan att stänga av datorn.

Starta om

Stäng av datorn och slå sedan på den igen.

Stäng av

Stäng av datorn helt.

Lås skärmen

Lås skärmen direkt genom att trycka på kortkommandot (du loggas inte ut). Det här är användbart om du av någon anledning behöver lämna datorn.

Logga ut

Logga ut från det aktuella användarkontot utan att stänga av datorn. Det här är användbart om du delar datorn med andra användare som har egna konton.