macOS High Sierra

Olika sätt att dela skärmen, filer med mera med andra i nätverket

Du kan ställa in datorn för att dela filer, mappar och andra tjänster med användare i nätverket. Du kan också dela skärmen, eller dela en skrivare ansluten till datorn.

Använd informationen på den här sidan till att bestämma vilka tjänster du vill dela och vilka du vill dela dem med.

Skärmdelning

Du kan låta andra användare se vad som finns på din skärm, öppna, flytta och stänga filer och fönster, öppna program och till och med starta om datorn. Mer information finns i Ställa in och använda skärmdelning.

Fildelning

Du kan dela filer med andra Mac-datorer:

Skrivardelning

Om en skrivare är ansluten till datorn kan du tillåta andra användare i nätverket att använda den. Läs mer i Dela din skrivare.

Fjärrinloggning

Om du tillåter fjärrinloggning kan du använda SSH (Secure Shell) vid inloggning på datorn från andra platser. Läs mer i Tillåta en dator att fjärransluta till datorn

Fjärrhantering

Om datorn fjärrhanteras via Apple Remote Desktop slår du på fjärrhantering i Inställningspanelen Delning. Mer information finns i Tillåta Remote Desktop att fjärransluta till datorn.

Externa Apple-händelser

Ställ in datorn så att den svarar på olika händelser som skickats från andra datorer över ett nätverk. Läs mer i Tillåta externa Apple-händelser.

Internetdelning

Dela din internetanslutning med andra datorer i det lokala nätverket. Mer information finns i Dela Mac-datorns internetanslutning.

Bluetooth-delning

Om datorn är utrustad med Bluetooth, eller om en extern USB-Bluetooth-adapter är ansluten till datorn, kan du dela filer med andra Bluetooth-utrustade datorer och enheter. Mer information finns i Ställa in Bluetooth-delning.

DVD- och CD-delning

Om du har en optisk enhet kan du ge andra datorer tillgång till din DVD- eller CD-enhet. Den här delningen av enheter kan vara bra om den andra datorn saknar optisk enhet eller om du vill ge tillgång till den optiska enheten åt andra datorer i Ethernetnätverket eller det trådlösa nätverket. Mer information finns i Dela DVD- och CD-skivor.