macOS High Sierra

Skrivbordsinställningar

Använd panelen Skrivbord i inställningspanelen Skrivbord och skärmsläckare i Systeminställningar om du vill välja ett annat mönster, en annan färg eller en annan bild för skrivbordet (bakgrundsområdet på skärmen).

Du öppnar panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Skrivbord och skärmsläckare och sedan på Skrivbord.

Öppna panelen Skrivbord åt mig

Lista med mappar och bilder

Markera en mapp eller en uppsättning bilder i listan till vänster och klicka sedan på ett mönster eller en bild till höger.

Om inget visas när du markerar mappen Bilder finns det inga bilder i den mappen, eller så har bilderna inte rätt filformat – JPEG, PICT, TIFF eller PNG. Om du vill ändra filformatet på en bild öppnar du den i Förhandsvisning och sparar den sedan i det nya formatet. Om bilderna är suddiga kan du försöka med att använda större bilder, t.ex. 1024 x 768 pixlar.

Lägg till och Ta bort

Om du vill använda en bild från en annan mapp klickar du på lägg till-knappen och väljer en mapp. När mappen har lagts till kan du välja en bild från den.

Du kan ta bort en mapp som du har lagt till genom att markera den och klicka på ta bort-knappen .

Popupmenyn Fyll skärmen

När du väljer en bild från Bilder eller mappen Bilder kan du välja hur du vill ordna den på skärmen, t.ex. fylla skärmen eller centrera bilden. Vissa val kan få bilden att förvanskas.

Byt bild

Växla mellan alla tillgängliga bilder i objektet eller mappen du valde i listan till vänster. Använd popupmenyn till att välja hur ofta bilden ska bytas ut, till exempel varje timme.

Alternativet kan påverka prestanda i vissa program, t.ex. spel, som använder mycket grafik.

Slumpmässig ordning

Om du väljer att byta bild kan du även välja att visa bilderna i slumpordning.

Genomskinlig menyrad

(finns inte på alla datorer)

Gör så att skrivbordets färg eller bild syns bakom menyraden överst på skärmen.