macOS High Sierra

Om lösenordet till nyckelringen

Med nyckelringens lösenord kan du automatiskt autentisera program och tjänster som finns lagrade i Nyckelhanterare. När en användare skapas ställs nyckelringslösenordet in till samma som inloggningslösenordet för användaren.

När du ändrar inloggningslösenordet på inställningspanelen Användare och grupper uppdateras nyckelringslösenordet automatiskt så att det blir likadant.

Om nyckelringslösenordet inte stämmer överens med inloggningslösenordet måste du även ange ett lösenord när du loggar in för att låsa upp nyckelringen.

Nyckelringens lösenord är endast tillgängligt för användaren och inte för administratören. Om administratören skapar ett nytt inloggningslösenord ändras inte nyckelringens lösenord. Användaren ombeds skapa ett nytt nyckelringslösenord vid nästa inloggning. Om ett nytt inloggningslösenord skapades eftersom användaren glömt det gamla lösenordet är nycklarna, lösenord och annan information i nyckelringen inte längre tillgänglig och användaren måste skapa en ny nyckelring.

Öppna Nyckelhanterare åt mig