macOS High Sierra

Öppna mappar i nya flikar eller fönster i Finder

När du öppnar en mapp i Finder ersätter mappens innehåll normalt det aktuella innehållet i fönstret. Om du föredrar det kan du öppna en mapp på en ny flik eller i ett nytt fönster.

Ställa in hur alla mappar öppnas

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Dock.

  Öppna Dock-inställningarna åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Föredra flikar vid öppning av dokument och välj ett alternativ:

  • Alltid

  • Endast i helskärmsläge

  • Manuellt

  Som förval öppnas dokument i flikar endast när programmet är i helskärmsläge.

Du kan även välja vad som ska hända när du håller ned kommandotangenten och dubbelklickar på en mapp. I Finder väljer du Finder > Inställningar och klickar på Allmänt. Välj Öppna mappar i flikar istället för i nya fönster om du vill öppna mappar i flikar. Avmarkera alternativen om du vill öppna mappar i fönster.

Öppna en enda mapp

 • Tryck på kommandotangenten samtidigt som du dubbelklickar på mappen.

  Mappen öppnas på en ny flik eller i ett nytt fönster beroende på dina Finder-inställningar.

  Tips: Om verktygsfältet och sidofältet i Finder-fönstret är gömda kan du öppna en mapp i ett nytt fönster genom att dubbelklicka på mappen i fönstret.

Du öppnar ett nytt Finder-fönster utan att öppna en viss mapp genom att välja Arkiv > Nytt Finder-fönster eller trycka på kommando-N.

Arbeta med flikar

 • Rulla genom flikarna om du inte ser alla flikarna.

 • När två eller fler flikar är öppna öppnar du en ny flik genom att klicka på lägg till-knappen .

 • Stäng en flik genom att föra pekaren över fliken och trycka på ta bort-knappen .