macOS High Sierra

Öppna program och dokument

Du kan öppna program och dokument på flera olika sätt.

Öppna ett program

 • Prata med Siri: Klicka på Siri-symbolen i menyraden (eller använd Touch Bar) och säg något i stil med ”Öppna Kontakter”.

 • Från Dock: Klicka på programmets symbol i Dock.

 • Från Launchpad: Klicka på symbolen för Launchpad i Dock (eller använd Control Strip) och klicka sedan på programsymbolen.

 • Från Spotlight: Klicka på symbolen för Spotlight i menyraden, ange programmets namn och tryck på returtangenten.

 • Från Finder: Klicka på symbolen för Finder i Dock och klicka på Program i sidofältet i Finder. Dubbelklicka sedan på programmets symbol.

 • Från listan Senaste objekt: Välj Apple-menyn > Senaste objekt och välj sedan programmet.

Öppna ett dokument

 • Prata med Siri: Klicka på Siri-symbolen i menyraden (eller använd Touch Bar) och säg något i stil med ”Öppna filen Nytt kök”.

 • Från ett program: För vissa program visas dialogrutan Öppna när du öppnar programmet. Om dialogrutan Öppna inte visas väljer du Arkiv > Öppna. Leta reda på dokumentet (du kan behöva klicka på symbolen i sidofältet för att visa fler mappar), markera det och klicka sedan på Öppna.

  I vissa program kan du öppna nyligen använda dokument genom att välja Arkiv > Öppna senaste och sedan välja dokumentet.

 • Från skrivbordet: Om det finns en symbol för dokumentet på skrivbordet dubbelklickar du på den.

 • Från Spotlight: Klicka på symbolen för Spotlight i menyraden och ange dokumentets namn. Dubbelklicka sedan på dokumentet.

 • Från Finder: Klicka på symbolen för Finder i Dock. Klicka på Senaste, iCloud Drive, Dokument eller mappen där dokumentet finns i sidofältet i Finder. Dubbelklicka sedan på dokumentets symbol eller namn.

 • Från listan Senaste objekt: Välj Apple-menyn > Senaste objekt och välj sedan dokumentet.

Obs! Innan du kan öppna dokument från iCloud Drive måste iCloud Drive vara aktiverat. Mer information finns i Lagra mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive.