macOS High Sierra

Dela filer med Bluetooth

Om datorn är ansluten till en Bluetooth-utrustad telefon, handdator eller liknande, och du har behörighet till det, kan du visa den delade mappen på enheten, hämta filer från den och skicka filer till den.

Du kan även tillåta att Bluetooth-enheter bläddrar bland filerna i datorn (i en delad mapp eller valfri mapp som du väljer ut), hämtar filer och skickar filer.

Bläddra bland filer eller hämta en fil från en enhet eller dator

 1. Klicka på Bluetooth-statussymbolen i menyraden och välj Bläddra bland filer på enhet.

  Om Bluetooth-statussymbolen inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Bluetooth och markerar Visa Bluetooth i menyraden.

  Öppna Bluetooth-inställningarna åt mig

 2. Markera enheten i listan och klicka på Bläddra.

  Bläddrar du på en annan Mac är den förvalda delade mappen mappen Delad i mappen Användare.

 3. Dubbelklicka på filen för att hämta den.

Skicka en fil till en Bluetooth-enhet

 1. Klicka på Bluetooth-statussymbolen i menyraden och välj Skicka fil till enhet.

  Om Bluetooth-statussymbolen inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Bluetooth och markerar Visa Bluetooth i menyraden.

  Öppna Bluetooth-inställningarna åt mig

 2. Markera filen och klicka på Skicka.

 3. Markera en enhet i listan och klicka på Skicka.

Om det inte går att bläddra bland eller skicka filer

 • Kontrollera att den andra enheten är utrustad med Bluetooth, är påslagen och befinner sig inom räckvidden (upp till 9 meter).

 • Kontrollera att datorn är ansluten till den andra enheten. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bluetooth och kontrollera statusen för enheten i listan.

 • Om enheten redan är ansluten till datorn, och du fortfarande inte kan skicka en fil, provar du att koppla från enheten och sedan ansluta den igen. Koppla från enheten genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bluetooth, markera enheten och klicka på ta bort-knappen. Klicka på Lägg till-knappen när du vill ansluta enheten igen.

 • Se till att du har behörighet att skicka en fil till enheten. Du kan behöva ange ett lösenord. Prata med enhetens ägare.

 • Kontrollera att datorn eller enheten är inställd på att skicka och ta emot filer (se anvisningarna nedan).

 • Se till att du vet vilken mapp som är delad på den andra datorn eller enheten.

Ställa in att datorn kan dela filer

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Delning.

  Öppna inställningspanelen Delning åt mig

 2. Markera kryssrutan Bluetooth-delning.

 3. Välj alternativ.