macOS High Sierra

Kontrollera status för en skrivare eller en utskrift i Dock

Du kan se skrivarens status i Dock medan dokumentet skrivs ut. Du kan även pausa, återuppta, avbryta eller ändra en utskrift vid behov.

Kontrollera skrivarens status

När du skriver ut visas en skrivarsymbol i Dock. Symbolen kan ha en färgad bricka som anger dess status.

 • Röd bricka: Skrivaren skriver ut. Brickan visar antalet utskrifter i skrivarkön.

 • Grön bricka med en paussymbol: Skrivaren är pausad. Om du skriver ut till den får du frågan om du vill aktivera skrivaren och skriva ut direkt eller placera utskriften i kö så att den skrivs ut senare. Om du köar utskriften väntar den i skrivarkön tills du återupptar utskriften. Det kan vara bra om du för tillfället inte är ansluten till skrivaren.

 • Gul bricka: Ett problem som du måste lösa har uppstått med skrivaren. Det kan t.ex. finnas papper som har fastnat eller vara slut på bläck, toner eller papper. Du kanske måste återuppta utskriften när du har åtgärdat problemet.

Visa mer information om en utskrift genom att klicka på skrivarens symbol i Dock. För varje utskrift visas ett statusfält och meddelanden under detta visar om dokumentet skrivs ut eller har pausats. Om t.ex. Pausad visas nedanför en utskrift har en utskrift pausats.

Pausa, återuppta, avbryta och ändra utskrifter

 1. Klicka på skrivarsymbolen i Dock medan dokumentet skrivs ut.

 2. Visa information om utskrifter genom att välja Utskrifter > Överblicka utskrift, Utskrifter > Visa mina utskrifter eller Utskrifter > Visa allas utskrifter. Gör något av följande:

  • Pausa en utskrift: Markera den och klicka på Pausa utskrift till höger (två streck visas på knappen).

   Pausa alla utskrifter på en skrivare genom att klicka på knappen Paus i verktygsfältet.

  • Återuppta en utskrift: Markera den och klicka på Återuppta utskrift till höger (en böjd pil visas på knappen).

   Återuppta alla utskrifter på en skrivare genom att klicka på knappen Återuppta i verktygsfältet.

  • Radera en utskrift: Markera den och klicka på Radera utskrift till höger (ett X visas på knappen).

   Du kan inte radera utskrifter på någon annan användares delade skrivare.

  • Hoppa till en viss sida under utskrift: Markera utskriften för dokumentet, klicka på knappen Pausa Utskrift till höger (markeras med två linjer) och välj sedan Utskrifter > Fortsätt skriva ut på sidan och ange ett sidnummer.

  • Flytta en utskrift till en annan skrivare: Öppna fönster för båda skrivarna och dra sedan utskriften från den första skrivaren till den andra.

   Du öppnar ett skrivarfönster genom att öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar, markera en skrivare i listan till vänster och klicka på Öppna utskriftskö.

   Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

Visa information om avslutade utskrifter

Efter utskrift kan du visa information om ett dokument som du skrev ut, som tid och datum.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar.

  Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

 2. Markera den använda skrivaren i listan till vänster och klicka på Öppna utskriftskö.

 3. Välj fönster > Visa färdiga utskrifter och gör sedan något av följande:

  • Visa dina utskrifter: Välj Utskrifter > Visa mina utskrifter.

  • Visa utskrifter från andra användare på datorn: Välj Utskrifter > Visa allas utskrifter.