macOS High Sierra

Ställa in vilo- och väckningstider för en Mac

Du kan ange att datorn ska försättas i vila efter en viss tids overksamhet. Du kan också ställa in att datorn ska försättas i vila och vakna vid vissa tider.

Ange inställningar för vila och väckning för en stationär Mac

Obs! Vissa av alternativen är kanske inte tillgängliga, beroende på datorn.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Strömsparare.

  Öppna inställningspanelen Strömsparare åt mig

 2. Gör något av följande:

  • Ställ in hur länge datorn eller bildskärmen ska vänta innan de försätts i vila: Dra i reglagen Dator i viloläge och Skärm i viloläge eller reglaget Stäng av skärmen efter.

  • Förhindra att datorn automatiskt försätts i viloläge: Markera Förhindra att datorn automatiskt försätts i viloläge när skärmen är avstängd.

  • Försätt hårddiskar i vila: Markera Sätt hårddiskarna i vila när det är möjligt.

  • Ange att datorn alltid ska vara på när det finns ström tillgängligt: Markera Starta automatiskt efter strömavbrott.

  • Låt din dator vakna kort så att användare kan komma åt delade tjänster (i förekommande fall): Markera något av alternativen Vakna för …, t.ex. Vakna för nätverksåtkomst.

   Läs mer i Dela datorns resurser medan den är i vila och Apple Support-artikeln Om fjärrväckning och Bonjour Sleep Proxy.

Ange inställningar för vila och väckning för en bärbar Mac

Obs! Vissa av alternativen är kanske inte tillgängliga, beroende på datorn.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Strömsparare.

  Öppna inställningspanelen Strömsparare åt mig

 2. Gör något av följande:

  • Byta grafiklägen: Markera Automatiskt grafikbyte om du vill byta grafikläge automatiskt för att förlänga batteritiden.

  • Ställa in vilotider när datorn använder batteriet: Klicka på Batteri och dra sedan i reglagen Dator i viloläge och Skärm i viloläge eller reglaget Stäng av skärmen efter.

  • Ställ in vilotider när datorn använder nätström: Klicka på Strömadapter och dra sedan i reglagen Dator i viloläge och Skärm i viloläge eller reglaget Stäng av skärmen efter.

  • Förhindra att datorn automatiskt försätts i viloläge: Markera Förhindra att datorn automatiskt försätts i viloläge när skärmen är avstängd i panelen Strömadapter.

  • Försätt hårddiskar i vila: Markera alternativet Sätt hårddiskarna i vila när det är möjligt på panelen Batteri eller Strömadapter.

  • Tona ned skärmen under batterianvändning: Klicka på Batteri och markera Tona ned skärmen något under batteridrift.

  • Uppdatera systemet under vila: Markera Aktivera Power Nap under batteridrift på panelen Batteri och Aktivera Power Nap vid anslutning till en strömadapter på panelen Strömadapter.

   Mer information finns i Vad är Power Nap?.

  • Låt din dator vakna kort så att användare kan komma åt delade tjänster (i förekommande fall): Markera något av alternativen Vakna för … i panelen Strömadapter, t.ex. Vakna för nätverksåtkomst.

   Läs mer i Dela datorns resurser medan den är i vila och Apple Support-artikeln Om fjärrväckning och Bonjour Sleep Proxy.

Du kan också schemalägga en tid då datorn ska stängas av eller försättas i vila.