macOS High Sierra

Använda hjälpmedelstangentbordet

Hjälpmedelstangentbordet är ett tangentbord på skärmen med vilket du kan använda datorn utan att ha ett fysiskt tangentbord. Det ger tillgång till avancerade skrivfunktioner (som skrivförslag) och navigeringsfunktioner som du kan anpassa så att det blir enklare att använda dina favoritprogram.

Hjälpmedelstangentbordet med skrivförslag överst. Nedanför en rad knappar för systemreglage för att exempelvis ändra ljusstyrkan på skärmen, visa Touch Bar på skärmen och visa anpassade paneler.

När du använder hjälpmedelstangentbordet kan du också aktivera fördröjning som gör att du kan utföra musåtgärder med ögon- eller huvudspårningsteknik.

 • Slå på hjälpmedelstangentbordet: Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tangentbord. Klicka på Hjälpmedelstangentbord i inställningspanelen Tangentbord och markera Aktivera hjälpmedelstangentbord.

  Öppna panelen Hjälpmedelstangentbord åt mig

 • Använd hjälpmedelstangentbordet: Gör något av följande:

  • Välj skrivförslag: Medan du skriver visas förslag på ord. Klicka på ett förslag så infogas det i texten.

  • Justera systeminställningar: Klicka på systemreglageknapparna om du vill justera ljusstyrkan på bildskärmen, ljudvolymen och uppspelningen av video eller musik, eller komma åt Mission Control eller Launchpad.

  • Visa eller göm Touch Bar på skärmen: Om din dator har en Touch Bar klickar du på Touch Bar-knappen för att visa Touch Bar längs nederkanten på skärmen. Klicka på knappen igen för att gömma den Touch Bar som visas skärmen. Mer information om Touch Bar finns i Apple Support-artikeln Använda Touch Bar på MacBook Pro.

  • Visa anpassade paneler: Klicka på anpassningsknappen för att visa tillgängliga anpassade paneler. Tryck på hemsymbolen i det övre högra hörnet av den anpassade panelen för att återgå till hjälpmedelstangentbordet.

  • Visa alternativa tecken: Klicka på alternativ, skift och en tangent. Om det finns ett alternativt tecken, t.ex. à, infogas det i texten. Tryck och håll ned tangenten om du vill visa ytterligare alternativa tecken.

   Om du ofta skriver diakritiska tecken kan det gå fortare att använda så kallade döda tangenter (specialtangenter som du trycker ned samtidigt med bokstavstangenten när du ska skriva det diakritiska tecknet). Markera de döda tangenterna genom att klicka på Alternativ, klicka på en död tangent och sedan på en bokstav.

 • Ändra hjälpmedelstangentbordet: Klicka på knappen för panelalternativ i det övre högra hörnet av tangentbordet, och välj sedan alternativ för att ändra tangentbordets utseende, aktivera och avaktivera fördröjningsstyrning eller ange inställningar. Du kan också anpassa tangentbordet genom att använda panelredigeraren.

 • Använd fördröjning med hjälpmedelstangentbordet: Klicka på knappen för panelalternativ i det övre högra hörnet på tangentbordet, välj Fördröj och välj sedan ett alternativ. Du kan också klicka på Hjälpmedelstangentbord i inställningspanelen Tangentbord, klicka på Fördröjningsalternativ och välja ett alternativ. Läs mer om policyalternativen i Inställningspanelen Hjälpmedelstangentbord.

 • Stäng av hjälpmedelstangentbordet: Klicka på stängningsknappen i det övre vänstra hörnet på tangentbordet. Du kan också klicka på Hjälpmedelstangentbord i inställningspanelen Tangentbord och sedan avmarkera Aktivera hjälpmedelstangentbord.

Om du ställer in alternativet att hjälpmedelstangentbordet ska tonas ut eller gömmas efter en viss tid av inaktivitet kan du visa tangentbordet igen genom att flytta pekaren till det nedtonade tangentbordet eller, om det är gömt, flytta pekaren.

Du kan använda panelredigeraren till att anpassa hjälpmedelstangentbordet för användning med dina favoritprogram. Mer information finns i Använda panelredigeraren.