macOS High Sierra

Kontrollera en skrivares status

En symbol bredvid skrivarnamnet visar skrivarens status. Till exempel kan skrivaren vara pausad, begränsad eller inte tillgänglig.

Symbol

Beskrivning

Paussymbol

Den här skrivaren är pausad. Skrivaren kan vara pausad på grund av ett skrivarproblem, ett anslutningsfel eller en annan användare. Om du skriver ut till den får du frågan om du vill aktivera skrivaren och skriva ut direkt eller placera utskriften i kö så att den skrivs ut senare.

Om du köar utskriften väntar den i skrivarkön tills du återupptar utskriften. Det kan vara bra om du för tillfället inte är ansluten till skrivaren.

När du återupptar utskriften skrivs dokumentet automatiskt ut, så länge det inte finns andra problem.

Låssymbol

Du måste ange ett lösenord innan du kan använda den här skrivaren. Om du inte känner till lösenordet kontaktar du nätverksadministratören.

Bortkopplingssymbol

Den här skrivaren är inte påslagen, eller så är den inte ansluten till den dator du använder. Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett eluttag, att den är påslagen och ansluten till USB-porten på datorn eller ansluten till ett W-iFi-nätverk.

Symbol för delad

Den här skrivaren har ställts in för delning av en annan användare. Om den andra användarens dator är avstängd eller i vila kanske skrivaren inte är tillgänglig. Mer information finns i Dela datorns resurser medan den är i vila.

Felsymbol

Ett problem som du måste lösa har uppstått med skrivaren. Det kan t.ex. finnas papper som har fastnat eller vara slut på bläck, toner eller papper.