macOS High Sierra

Aktivera, avaktivera och skapa dikteringskommandon

När Förbättrad diktering är på kan du använda dikteringskommandon (kallas också röstkommandon) medan du dikterar text. Aktivera avancerade dikteringskommandon om du vill kunna utföra åtgärder som att växla mellan program, navigera i fönster, söka med Spotlight eller skapa dina egna kommandon. Om du vill veta mer om dikteringskommandon läser du Styra datorn och program med hjälp av dikteringskommandon.

Obs! Innan du kan använda dikteringskommandon måste du slå på Diktering.

Aktivera avancerade dikteringskommandon

När avancerade dikteringskommandon är på visas återkopplingsfönstret i det nedre högra hörnet av bildskärmen, istället för vid insättningspunkten, och förblir där tills du flyttar på det.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på Dikteringskommandon.

  Kommandona är ordnade i kategorier. Som förval är samtliga markerings-, navigerings, redigerings-, formaterings- och systemkommandon aktiverade.

 3. Markera kryssrutan Aktivera avancerade kommandon.

  Ytterligare navigerings- och systemkommandon läggs till i listan, liksom program- och dokumentkommandon.

  Om du vill visa mer information om ett kommando markerar du det i listan.

Avaktivera specifika dikteringskommandon

Om ett annat kommando än det du väntade dig ofta aktiveras kan du avaktivera det oönskade kommandot.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på Dikteringskommandon.

 3. Avmarkera kryssrutan för kommandot.

  Aktivera kommandot igen genom att markera kryssrutan.

Skapa dina egna dikteringskommandon

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på Dikteringskommandon.

 3. Markera kryssrutan Aktivera avancerade kommandon.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på lägg till-knappen ovanför kryssrutan ”Aktivera avancerade kommandon”.

  • Säg ”Skapa kommando” (om du har aktiverat nyckelordsfrasen för diktering säger du den först, som i ”Dator, skapa kommando”).

  • I ett dokument, en meny eller någon annanstans där du kan markera text eller objekt markerar du något och säger sedan ”Gör det här talbart” (använd nyckelordsfrasen om det behövs). Du får förslag på åtgärder som kan genomföras med kommandot, och kan välja en annan åtgärd från popupmenyn Utför.

 5. Skriv in ett namn på kommandot eller ändra namnet som står där. Följ dessa riktlinjer:

  • Använd två eller fler ord och undvik namn med en enda stavelse. Till exempel kan du använda ”Make text smaller” istället för ”Smaller”.

  • Undvik egennamn, namn som låter likadant som andra ord och namn som kan förväxlas med andra kommandon.

  • Använd inte samma namn som för andra kommandon. Om du gör det visas en varningssymbol bredvid dubblettkommandona i listan över kommandon.

 6. Bestäm om kommandot ska kunna användas i alla program eller bara i ett specifikt program.

 7. Välj den åtgärd som kommandot ska utföra.

  Vissa åtgärder kräver ytterligare information. För ”Paste Text” måste du till exempel ange den text som ska klistras in varje gång som du säger kommandot.

  Om du vill köra ett Automator-arbetsflöde väljer du Kör arbetsflöde och väljer sedan ett standardarbetsflöde, som ”Ny skärminspelning”. Om du vill köra ett arbetsflöde som du har skapat väljer du Annat.

 8. Klicka på Klar.

  Dina kommandon visas i avsnittet Användare överst i listan.

Du kan använda andra dikteringskommandon som macOS tillhandahåller för interpunktion, typografi, formatering och mycket annat, även när Förbättrad diktering inte är på.