macOS High Sierra

Ändra skärmupplösningen

Skärmupplösningen påverkar storleken på text och objekt på skärmen. Som standard är upplösningen på skärmen inställd på att visa skarpast möjliga text och så detaljerade bilder som möjligt. Det bästa är att använda den förvalda upplösningen, men du kan ställa in upplösningen manuellt så att text och objekt blir större på skärmen, eller justera den så att text och objekt blir mindre och du får mer utrymme på skärmen.

Beroende på hur du justerar upplösningen kanske vissa programfönster inte ryms helt på skärmen. Om du använder en skalad upplösning kan det påverka datorns prestanda.

Ställa in upplösningen för den primära bildskärmen

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

    Öppna panelen Bildskärm åt mig

  2. Välj Skalad och sedan ett av alternativen.

Ställa in upplösningen för en ansluten bildskärm

Om du har mer än en bildskärm visas ytterligare alternativ för upplösning.

  1. När bildskärmen är ansluten väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

    Öppna panelen Bildskärm åt mig

  2. Håll ned alternativknappen medan du trycker på Skalad om du vill se ytterligare upplösningar för den andra skärmen. Välj sedan ett av alternativen för skalad upplösning för den andra bildskärmen.