macOS High Sierra

Avsluta program

Det är enkelt att avsluta ett program eller se till att program inte öppnas igen när du startar om datorn.

Tips: Du kan ha flera program öppna samtidigt – du behöver inte avsluta dem när du är klar med arbetet i dem.

Avsluta ett program

  • Välj Programnamn > Avsluta Program i menyfältet när programmet är aktivt. Välj t.ex. Mail > Avsluta Mail.

    Obs! När du klickar på den röda stängningsknappen högst upp till vänster i programfönstret stängs fönstret, men programmet förblir öppet. Mer information finns i Hantera fönster på skrivbordet.

Ställa in att alla programfönster ska stängas när du avslutar program

När du öppnar ett program igen öppnas som förval även alla de fönster som var öppna när du avslutade programmet. Om du inte vill att fönster ska öppnas igen kan du ställa in att de ska stängas när du avslutar.

Avsluta alla program när du startar om, stänger av eller loggar ut

  1. Välj Apple-menyn och välj sedan Starta om, Stäng av eller Logga ut. Du kan läsa om fler sätt att starta om, stänga av och logga ut i Logga ut, vila, starta om och stänga av.

  2. Avmarkera Öppna fönster igen vid återinloggning i dialogrutan som visas.

Om ett program inte avslutas som det ska kan du tvångsavsluta det (du kan förlora osparade ändringar). Välj Apple-menyn > Tvångsavsluta, välj programmet i dialogrutan som visas och klicka på Tvångsavsluta.