macOS High Sierra

Använda flera bildskärmar med datorn

Du kanske kan ansluta fler än en bildskärm till datorn. Du behöver en videokabel för varje bildskärm du vill ansluta. Du kan också behöva en adapter.

När du har anslutit bildskärmarna till datorn kan du välja om du vill använda dem för bildskärmsdubblering eller som ett utökat skrivbord.

Ansluta bildskärmarna

 • För varje bildskärm ansluter du en videokabel (och en adapter om det behövs) från en videoutgång på datorn till skärmens videoingång. Vill du veta mer läser du Bildskärmsutgångar.

  Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna.

  Om datorn har en eller flera Thunderbolt-portar kan du ansluta upp till två bildskärmar till de portarna. Om bildskärmarna också har Thunderbolt-portar kan du ansluta en bildskärm till en annan och sedan ansluta en av bildskärmarna till en Thunderbolt-port på datorn. Du kan också ansluta de båda skärmarna till olika Thunderbolt-portar på datorn.

  Om en bildskärm inte känns igen väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

  Klicka sedan på knappen Sök bildskärmar. Du kanske måste trycka på alternativtangenten så att knappen Sök bildskärmar visas.

  Du kan också prova att försätta datorn i vila och sedan väcka den.

Ställa in bildskärmarna som ett utökat skrivbord

Du kan skapa ett utökat skrivbord genom att ordna dina bildskärmar som du vill. Du kan t.ex. placera bildskärmarna bredvid varandra så att ett enda stort, sammanhängande skrivbord skapas.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Uppställning.

  Öppna panelen Uppställning åt mig

 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Ställa in bildskärmarna för bildskärmsdubblering

Vid skärmbildsdubblering visas hela skrivbordet på alla anslutna bildskärmar.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Bildskärm.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

 2. Ställ in samma upplösning på båda bildskärmarna.

 3. Klicka på Uppställning och välj sedan Skärmbildsdubblering.

Ställa in en del bildskärmar för bildskärmsdubblering och andra som utökat skrivbord

Om fler än två bildskärmar är anslutna till en Mac kan du ange att några bildskärmar ska användas för skärmbildsdubblering och visa hela skrivbordet, medan andra bildskärmar visar det utökade skrivbordet (visa skrivbordet över två eller fler bildskärmar). Om du till exempel har tre skärmar kan två av dem visa samma bild medan den tredje visar det utökade skrivbordet.

 1. Du ställer in alla bildskärmar som ett utökat skrivbord genom att följa anvisningarna ovan.

 2. Tryck på alternativtangenten och dra en bildskärmssymbol till en annan bildskärmssymbol för att dubblera de två bildskärmarna.

Om du spelar upp en DVD-skiva på en TV som är ansluten till datorn klickar du på knappen Uppställning i Inställningspanelen Bildskärmar och flyttar menyraden till TV:n. Om knappen Uppställning inte visas kan datorn bara skärmbildsdubblera.