macOS High Sierra

Slå upp ord

Du kan snabbt slå upp definitionen för ett ord eller en fras medan du arbetar i program eller surfar på webbsidor.

Fönstret Slå upp med definitioner för ett ord från Ordbok och Synonymordbok.
  • Slå upp ett ord: Kontroll-klicka på ordet eller frasen (i vissa program kan du behöva markera det först). Välj sedan Slå upp från kontextmenyn. Du kan också trycka på ordet eller frasen med tre fingrar (om gesten är markerad i inställningspanelen Styrplatta).

    Om styrplattan har stöd för hårt klick, kan du ställa in gesten för Slå upp till att vara hårt klick istället för ett tryck. (Du klickar hårt genom att trycka fast tills du känner en djupare klickning.)

  • Visa den fullständiga definitionen: Klicka på mer-länken i slutet av den korta definitionen.

  • Visa ordet i programmet Ordbok: Klicka på Öppna i Ordbok.

  • Visa mer information: Klicka på en kategori – t.ex. Kunskap eller Filmer – längst ned i fönstret Slå upp, eller svep åt vänster eller höger på styrplattan.

  • Lägg till eller anpassa ordbokskällor: Vilka definitioner som visas varierar beroende på vilka källor som finns i inställningarna för Ordbok. Om du vill lägga till eller anpassar källor klickar du på Ställ in ordböcker. Markera eller avmarkera källor i inställningarna för Ordbok. Du kan ställa in alternativ för en vald källa, exempelvis hur uttalet ska visas eller vilket språk som ska användas vid sökningar i Wikipedia.

Tips: När Spotlight-förslag är aktiverat kan vissa program – t.ex. Mail, Meddelanden och Anteckningar – markera ett objekt (t.ex. ett artistnamn, en plats eller en filmtitel) i text eller förvandla det till en länk som ett tips om att det finns mer information. Klicka bara på pilen eller länken så visas mer information i fönstret Slå upp. (Dina meddelanden, e-brev och annat innehåll skickas inte till Apple. Bara de objekt som identifierats som tips av Slå upp och relaterad användningsinformation kan komma att skickas.)