macOS High Sierra

Mata ut CD- och DVD-skivor

Du kan normalt mata ut en CD- eller DVD-skiva från skrivbordet eller ett Finder-fönster.

Mata ut en CD- eller DVD-skiva

Gör något av följande:

  • Mata ut från skrivbordet: Markera skivan du vill mata ut och välj Arkiv > Mata ut [skiva].

  • Mata ut från ett Finder-fönster: Klicka på symbolen för Finder i Dock så att ett Finder-fönster öppnas. Klicka sedan på utmatningsknappen bredvid skivans namn i sidofältet i Finder.

  • Mata ut från en optisk enhet: Tryck på utmatningsknappen .

Om det inte går att mata ut en CD- eller DVD-skiva

Prova följande:

  • Om ett program använder CD- eller DVD-skivan: Avsluta programmet och försök sedan mata ut skivan igen.

  • Om det inte går att avsluta det program som använder CD- eller DVD-skivan: Stäng filen på skivan som du vill mata ut och försök sedan mata ut den igen.

  • Om en annan användare använder CD- eller DVD-skivan: Logga ut de användare som använder skivan och prova sedan att mata ut den igen.

  • Om det inte går att logga ut en användare: Logga in som den användaren och försök sedan mata ut skivan igen.

  • Om du kan starta om datorn för att mata ut skivan: Välj Apple-menyn > Starta om och klicka sedan på Starta om medan du håller ned knappen på musen eller styrplattan tills skivan matas ut. Du kan också hålla ned alternativtangenten när du startar om datorn, markera CD- eller DVD-skivan när den visas på skärmen och sedan trycka på utmatningstangenten.