macOS High Sierra

Mata in CD- och DVD-skivor

Om datorn har en inbyggd optisk enhet, eller om du ansluter en extern optisk enhet (t.ex. en Apple USB SuperDrive), kan använda CD- och DVD-skivor till att spela upp musik, titta på film, eller komma åt filer du säkerhetskopierat till en skiva.

Mata in en CD- eller DVD-skiva

Viktigt: De inbyggda optiska enheterna och Apple USB SuperDrive accepterar bara runda CD- och DVD-skivor i standardstorlek (120 mm). Mata inte in mindre eller oregelbundet formade skivor, och mata inte in någon skiva som det hänger något från (t.ex. en rengöringsskiva).

  • Mata in skivan i den optiska enheten, med etiketten uppåt eller mot dig, tills du känner att enheten tar tag i den och drar in den.

    Du måste mata in skivan nästan helt innan enheten tar tag i den.

Välja vad som ska hända när du matar in en CD- eller DVD-skiva

Du kan välja vad datorn ska göra när du matar in vissa typer av CD- och DVD-skivor. Du kan t.ex. välja att ett bildredigeringsprogram ska öppnas när du matar in en bild-CD-skiva, eller att ett AppleScript-skript som säkerhetskopierar viktiga dokument ska köras när du matar in en tom DVD-skiva.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på CD och DVD. (Om det inte finns någon optisk enhet inbyggd i eller ansluten till din Mac visas inte inställningspanelen CD och DVD.)

    Öppna inställningspanelen CD och DVD åt mig

  2. Använd popupmenyerna till att välja en åtgärd för den typ av skivor som matas in.

Vissa program kan direkt börja arbeta med en inmatad skiva. iTunes kan t.ex. direkt importera låtar från en musik-CD-skiva och DVD-spelare kan direkt börja spela upp en video. Om du vill veta mer läser du hjälpen som följer med det program du vill använda med CD- eller DVD-skivan.