macOS High Sierra

Använda externa lagringsenheter

Externa hårddiskar, flashminnen, USB-enheter, flashminneskort och enheter som en iPod är exempel på lagringsenheter som du kan ansluta till systemet med Thunderbolt-, USB- eller FireWire-kablar, eller trådlöst via Bluetooth.

Lagringsenheter, som externa hårddiskar, kan också vara tillgängliga i nätverket. Du kan också mata in flash-minneskort från en kamera eller en annan enhet i SDXC-kortplatsen på datorn. Om datorn inte har någon kortplats kan du komma åt innehållet på flash-minnet genom att använda en ansluten kortläsare.

När du har anslutit lagringsenheten kan du flytta filer från datorn till enheten och tvärt om.

Läs Om USB-C om datorn har en enda USB-C-port.

Ansluta en lagringsenhet

 • Anslut enheten med den kabel som följde med den, och använd sedan Finder till att visa den anslutna enheten.

  Om kabelns kontakt inte passar i datorn kan du kanske använda en adapter. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten.

Flytta filer till eller från en extern lagringsenhet

Använd Finder till att flytta filer till eller från en extern lagringsenhet.

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till den externa lagringsenheten (t.ex. via USB-kabel eller ett nätverk).

 2. Öppna ett Finder-fönster och flytta sedan filerna genom att göra något av följande.

  • Flytta filer till lagringsenheten: Markera filer på skrivbordet eller i en mapp och dra dem sedan till lagringsenheten under Enheter i sidofältet i Finder.

  • Flytta filer från lagringsenheten: Markera lagringsenheten under Enheter i sidofältet i Finder, och dra sedan filer till en plats på datorn.

Om du saknar behörighet att visa eller arbeta med filer på en lagringsenhet

 • Om du inte är administratör på datorn ber du administratören ge till åtkomst till de filer du behöver.

 • Om du är administratör på datorn gör du något av följande.

  • Autentisera dig som administratörsanvändare: Beroende på hur du försöker komma åt filen kan du behöva autentisera dig som en administratörsanvändare.

  • Ändra delnings- och behörighetsinställningarna för filen: Läs mer i Dela filer med Fildelning.

Mata ut en lagringsenhet (USB-enhet, flashminne eller annan enhet)

Gör något av följande:

 • Markera objektet du vill mata ut och välj Arkiv > Mata ut.

 • Klicka på utmatningsknappen bredvid objektets namn i sidofältet i Finder.

 • Dra det objekt på skrivbordet som du vill mata ut till papperskorgen.

Om det inte går att mata ut en lagringsenhet kanske ett annat program eller en annan användare använder en eller flera filer på lagringsenheten. Mer information finns i Om ett program använder en skiva som du vill mata ut och Om en annan användare använder en skiva som du vill mata ut.