macOS High Sierra

Skriva ut etiketter, kuvert och listor

Du kan skriva ut adressetiketter kuvert eller kontaktlistor med informationen i programmet Kontakter.

En förhandsvisning av adressetiketter som har anpassats med en bild och typsnittsfärg och som är klara att skrivas ut

Öppna Kontakter åt mig

Skriva ut adressetiketter

 1. Markera kontakter eller en grupp.

  Endast kontaktkort med adresser skrivs ut.

  Om du vill skriva ut en returadressetikett markerar du ditt kontaktkort.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på popupmenyn Stil och välj Adressetiketter.

  Om popupmenyn Stil inte visas klickar du på Visa detaljer nere till vänster.

 4. Ställ in alternativ genom att klicka på Layout eller Etikett.

  Layout: Välj en etikettyp, till exempel Avery Standard eller A4. Du kan också skapa och definiera egna etiketter genom att välja Definiera anpassad.

  Etikett: Välj fler objekt som ska finnas med på etiketter. Du kan till exempel:

  • Skriv ut etiketter i alfabetisk ordning eller efter postnummer

  • Inkludera namn på företag eller länder

  • Inkludera en bild

  • Ändra typsnittet och typsnittsfärgen

 5. Klicka på Skriv ut.

Om du vill ändra ordningen på för- och efternamn i adressetiketter ändrar du inställningen för alternativet Visa förnamn på inställningspanelen Allmänt.

Tips: Vill du skriva ut samma adress på en sida med etiketter? Skapa en grupp som innehåller kontaktkortet med adressen du vill skriva ut. Kopiera och klistra in kortet i gruppen så många gånger du behöver. Markera sedan gruppen och skriv ut.

Skriva ut kuvert

 1. Markera kontakter eller en grupp.

  Endast kontaktkort med adresser skrivs ut.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på popupmenyn Stil och välj Kuvert.

  Om popupmenyn Stil inte visas klickar du på Visa detaljer nere till vänster.

 4. Ställ in alternativ genom att klicka på Layout, Etikett eller Riktning.

  Layout: Välj en standardstorlek på kuvert bland internationella, nordamerikanska eller japanska layouter. Om du vill skapa och definiera en egen layout för en kuvertstorlek som inte är standard väljer du Definiera anpassad.

  Etikett: Välj fler objekt som ska finnas med på kuvert. Du kan till exempel:

  • Inkludera din returadress (den måste visas på ditt kontaktkort)

  • Skriv ut ett kuvert som ska till en specifik adress (t.ex. arbetet) eller alla adresser (för kontakter med flera adresser)

  • Skriv ut kuvert i alfabetisk ordning eller efter postnummer

  • Inkludera namn på företag eller länder

  • Inkludera en bild

  • Ändra typsnittet och typsnittsfärgen

  Riktning: Skriv ut kuvert i stående eller liggande format.

 5. Klicka på Skriv ut.

Skriv ut listor

 1. Markera kontakter eller en grupp.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på popupmenyn Stil och välj Listor.

  Om popupmenyn Stil inte visas klickar du på Visa detaljer nere till vänster.

 4. Välj pappersstorlek och riktning och markera sedan den information (de attribut) som ska tas med i listan.

 5. Klicka på Skriv ut.

Du kan inte skriva ut direkt från en nätverkskatalogtjänst. Om du vill skriva ut kontakter från en katalog drar du dem först till ett annat konto.