Klassrum-fönstret som visar markerade distanselever.

Snabbt skapa en klass

Du kan snabbt skapa en klass och bjuda in elever att ansluta i närheten, på distans eller både och.

Så här skapar du din första klass

Klassrum-fönstret på datorn med knappen Skärmar markerad. Skärmen för varje vald elev visas på nedre delen av skärmen.

Visa skärmar

Visa dina elevers skärmar för att hjälpa dem att fokusera på uppgiften.

Så här visar du alla elevers skärmar

Klassrum-fönstrets navigeringspanel som visar en grupp valda elever och ovanför två målplatser att välja mellan – Böcker och Safari.

Öppna en webbsida, EPUB-bok eller PDF för elever

Öppna en specifik webbplats, EPUB-bok eller PDF för att hjälpa elever att lära sig om ett visst ämne.

Så här öppnar du ett bokmärke för en webbsida, ett kapitel i en EPUB-bok eller en PDF

Utforska Klassrum Användarhandbok för Mac genom att klicka på Innehållsförteckning upptill på sidan eller skriva in ett ord eller en fras i sökfältet.

Var detta till hjälp?
Högsta antal tecken: 250
Högsta antal tecken är 250.
Tack för din feedback.