Apple‑ID

Ditt Apple‑ID är det konto som du använder till att komma åt Apple-tjänster som App Store, Apple Music, iCloud, FaceTime, iTunes Store med mera.

  • Ett Apple‑ID består av en e-postadress och ett lösenord. På vissa platser kan du använda ett telefonnummer istället för en e-postadress. Se Apple Support-artikeln Använda ditt mobiltelefonnummer som ditt Apple‑ID.

  • Logga in med samma Apple‑ID när du vill använda valfri Apple-tjänst på valfri enhet. På det sättet blir objekt som du köper eller hämtar på en enhet även tillgängliga på dina andra enheter. Dina köp kopplas till ditt Apple‑ID och kan inte överlåtas till något annat Apple‑ID.

  • Det bästa är att ha ett eget Apple‑ID och inte dela det med någon annan. Om du ingår i en familjegrupp kan du använda Familjedelning till att dela köp mellan familjemedlemmar utan att ni måste dela ett Apple‑ID.

Mer information om Apple‑ID finns på supportsidan för Apple‑ID. Om du vill skapa ett går du till kontowebbplatsen för Apple‑ID.