Om integritetsinformation på App Store och hur du kan välja att styra dina data

App Store innehåller nu detaljerad integritetsinformation som hjälper dig att förstå vilka rutiner som tillämpas för datainsamling i varje enskild app.

I juni 2020 offentliggjorde Apple ett nytt avsnitt med integritetsinformation för produktsidorna på App Store. Det är början till ett nytt innovativt program där kunder får större transparens och bättre insyn i vad dataappar kan samla in om dem. Med detta nya program skapas ett lättbegripligt system för alla appar där utvecklaren själv rapporterar in informationen. Apple kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla resurser till utvecklare för att hjälpa dem att fylla i den här informationen rätt. Avsnittet med integritetsinformation kommer att utvecklas med tiden i takt med att vi lär oss mer om vad som fungerar bäst för alla.

Om avsnittet med integritetsinformation

Det nya avsnittet med integritetsinformation hjälper dig att förstå vilka rutiner en app använder sig av för att hantera integritet på Apples plattformar. På varje apps produktsida kan du läsa om en del av de datatyper som appen kan samla in, och huruvida dessa data är kopplade till dig eller används för att spåra dig.

Läs om hur avsnittet Integritet för appar definierar olika typer av data som en app kan samla in, till exempel platsinformation, kontaktuppgifter, hälsodata med mera, och några sätt som utvecklaren eller utvecklarens tredjepartspartner kan använda dem på, exempelvis till annonser eller analyser.

Data som är kopplade till dig

Med data som är kopplade till dig menas data som samlas in på ett sätt som är kopplat till din identitet, till exempel ditt konto, din enhet eller andra uppgifter som tillhör dig (till exempel ditt telefonnummer). En utvecklare som deklarerar att data samlas in men att de inte är kopplade till dig, måste använda integritetsskydd som exempelvis rensar bort alla direkta identifierare som användar-ID innan insamlingen görs och som undviker rutiner, till exempel sådana som kan koppla data tillbaka till din identitet efter insamlingen.

Läs mer om data som är kopplade till dig.

Data som används för att spåra dig

Med data som används för att spåra dig menas data från appen som är kopplade till dina data och som samlats in från andra företags appar, webbplatser eller offlineresurser, och som används till annonser eller delas med en datamäklare.

Här är några exempel på spårning:

  • En app som visar riktade annonser baserade på användardata som samlats in från appar och webbplatser som ägs av andra företag.
  • En app som delar data om enhetens plats eller e-postlistor med en datamäklare.
  • En app som delar en lista över e-postmeddelanden, annonserings-ID:n eller andra ID:n med ett annonseringsnätverk från tredje part och som använder denna information för att dirigera om dig till andra utvecklares appar.

Läs mer om spårning.

Ytterligare information om rutiner för dataanvändning och integritet

Du kan visa en lista med definitioner av de insamlade datatyperna samt definitioner av de olika användningssätten som framgår av avsnittet med integritetsinformation.

Om en app har flera möjliga användningssätt med olika rutiner för datainsamling, ska avsnittet med integritetsinformation omfatta samtliga rutiner tillsammans med en beskrivning av användningen. Om en app till exempel har olika rutiner för datainsamling i en gratisversion och i en betald version av appen, ska alla datatyper som samlas in rapporteras för båda typerna. Det kan också finnas skillnader i datainsamlingen mellan olika versioner av en app som är avsedd enbart för barn respektive vuxna eller mellan olika regioner samt andra skillnader beroende på hur du använder appen. Apputvecklarens integritetspolicy kan innehålla fler uppgifter om hur datainsamlingsrutinerna varierar från fall till fall.

Även när utvecklaren ber att få informationen från dig inuti en app måste dessa data finnas med i avsnittet om integritetsinformation. I begränsad utsträckning kan utvecklare välja att inte lämna ut information om en datatyp som samlas in, såvida insamlingen inte sker frekvent och inte är en del av appens primära funktion. Vidare gäller att det tydligt måste framgå vilka data som samlas in i upplevelsen, din kontoinformation eller namn måste visas på ett tydligt sätt och du ska erbjudas ett tydligt val att dela informationen. Dessutom behöver inte information som enbart samlas in av Apple deklareras för apparna, till exempel appanalys eller betalningsinformation som används för köp inuti appar. Appar behöver inte heller deklarera data som rör hantering av reglerade finansiella tjänster och insamlingen uppfyller vissa villkor, eller när insamlingen omfattas av ett samtyckesformulär gällande en hälsorelaterad studie som har godkänts av ett etiskt granskningsorgan.

Läs mer om utvecklarens valfria utlämning av information.

Ta kontroll över data som delas

Apple erbjuder inställningar och kontroller som hjälper dig att hantera vilka data som delas med appar. Läs mer om hur du tar kontroll över vilka data du delar med appar.

Förutom kontrollerna som erbjuds i iOS, iPadOS, macOS, watchOS och tvOS tillhandahåller Apple verktyg för data och integritet på privacy.apple.com med vars hjälp du kan ta kontroll över data som du lagrar hos oss. När du loggar in med ditt Apple-ID har du tillgång till en hel uppsättning med självbetjäningsverktyg för hantering av data och integritet: 

Apple-appar och integritetsinformation

På Apple arbetar vi hårt för att säkerställa att vår hårdvara, vår mjukvara och våra tjänster använder innovativ teknik för integritetsskydd och tekniker som minimerar hur mycket av kundens data som vi – eller någon annan – kan komma åt. Integritetsinformationen för våra egna appar sammanfattar detaljer om våra egna datainsamlingsrutiner, anger vilka typer av data som våra appar kan samla in samt huruvida dessa data kan eller inte kan kopplas till en användare eller enhet.

Eftersom vi erbjuder många olika appar som erbjuder kunderna många olika upplevelser, skiljer sig dessa integritetssammanfattningar åt mellan apparna och vi uppdaterar dem kontinuerligt medan vi arbetar vidare med nya sätt att skydda våra kunders information. Med hjälp av den här informationen kan våra kunder hålla sig uppdaterade och fatta bättre beslut om hur de vill skydda sin integritet. Vi fortsätter att arbeta hårt med att förbättra upplevelserna i våra appar samtidigt som vi utformar dem med integritet inbyggt från början.

Du hittar integritetsinformation om Apples appar på apparnas produktsidor i App Store och på apple.com/se/privacy/labels/. Detta gäller även de av Apples appar som inte har egna App Store-sidor.

Vanliga frågor om integritetsinformation för Apple-appar

Varför visar vissa Apple-appar som möjliggör säkerhetskopiering av data till molnet dessa data i avsnittet med integritetsinformation medan andra inte gör det?
Avsnittet med integritetsinformation är utformat för att ge dig insyn i vilka data som samlas in som en del av användningen av appen. Vissa Apple-appar, till exempel Bilder och Meddelanden, gör det möjligt för dig att säkerhetskopiera appdata utanför appen. För dessa appar deklareras inte datatyperna som säkerhetskopieras i avsnittet med integritetsinformation. I andra Apple-appar, som iMovie, får du alternativet att säkerhetskopiera inuti appen. För dessa appar deklareras datatyperna som säkerhetskopieras i avsnittet med integritetsinformation. Du kan bestämma vilka appar som säkerhetskopieras till iCloud på din iPhone i Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia.

Varför samlas enhetsidentifierare in som data som är kopplade till dig för vissa Apple-appar men inte för andra?
Huruvida enhets-ID:t är kopplat till dig eller inte beror på vilket slags ID det gäller och om Apple kan koppla det till användarens identitet. Om det går att koppla till din identitet har vi angett det som Data som är kopplade till dig och om det inte går att koppla till din identitet anges det som Data som inte kopplas till dig. Till exempel har Kontakter en enhetsidentifierare gemensam med Apple men är inte kopplad till din identitet, så Enhetsidentifierare anges som Data som inte kopplas till dig.

Varför samlar Apple News och Aktier in data som är kopplade till dig?
Apple News och Aktier använder en begränsad uppsättning med data som är kopplade till din användaridentitet. Köphistoriken används för att ge tillgång till premiuminnehåll från Apple News+ eller från utgivarkanaler med individuella prenumerationer. E-postadresser används endast för nyhetsbrev i Apple News och därtill endast för användare som anmäler intresse för att få e-postmeddelanden eller användare som väljer att dela sina e-postadresser med partner för att få tillgång till partnerwebbplatser. Innehållet som användare läser är kopplat till en slumpmässig identifierare som inte är kopplad till en användare och inte kopplad till andra Apple-tjänster. Separata slumpmässiga annonsidentifierare används även för att visa lämpliga annonser. Läs mer om Apple News och integritet.

Varför samlar Kartor in data om hälsa och kondition?
Apple samlar in rörelsedata i Kartor för att analysera navigeringsturer till fots och för att utesluta användare som springer eller cyklar från fotgängarstatistik. Dessa data är inte kopplade till dig. Läs mer om Apple Kartor och integritet.

Varför samlar Meddelanden in sökhistorik?
Meddelanden frågar Apple efter rätt krypteringsnyckel för personer som du kommunicerar med. Apple sparar frågeloggar för att förhindra att tjänsten missbrukas. Läs mer om Meddelande och integritet.

Varför samlar Översätt in Övrigt användarinnehåll?
I appen Översätt syftar Övrigt användarinnehåll på texten som du anger för att få en översättning. Läs mer om översättning och integritet

Vilka data samlar appen Hälsa in?
Om du väljer att aktivera Förbättra hälsa och aktivitet kommer viss information om aktivitet, träning och hälsorelaterad information från din iOS-enhet och Apple Watch att skickas till Apple för att utveckla, förbättra och förstå effekten av funktioner för hälsa, aktivitet och kondition. Dina data används inte i något annat syfte och omfattar inte personligt identifierbar information. Informationen som samlas in som en del av Förbättra hälsa och aktivitet omfattar data som visas i apparna Hälsa och Kondition på din iOS-enhet och appen Aktivitet på din Apple Watch. Läs mer om Förbättra hälsa och aktivitet.

Vilka data samlar appen Fitness in?
Om du prenumererar på Fitness+ kan Apple samla in information om din sökning, webbsurfning och träningspass för att utveckla, förbättra och förstå funktioner och träningspass i Apple Fitness+. Om du väljer att aktivera Förbättra Apple Fitness+ kommer dina träningsnamn och tränare även att samlas in. Alla dessa data sparas med en slumpmässig, roterande identifierare som är specifik för Apple Fitness+ och inte kopplad till ditt Apple-ID. Om du utforskar fliken Fitness+ innan du prenumererar samlar Apple in information om din webbsurfningshistorik och den informationen kopplas till ditt Apple-ID. Läs mer om Apple Fitness+ och integritet.

Vilka data samlar appen Wallet in?
Med Wallet kan du ha kredit- och betalkort (om Apple Pay är tillgängligt på din marknad), kollektivtrafikskort, boardingkort, biljetter till evenemang, student-ID-kort med mera på samma plats på din iPhone eller Apple Watch. Finansiell information samlas in om du använder Apple Pay (i länder och regioner där Apple Pay är tillgängligt) och denna begränsade uppsättning med data används till att förbättra kundupplevelsen i Apple Pay. Apple använder till exempel betalningsinformation, som en lista med betalkort som lagts till i Apple Pay, för att låta kunderna fjärradera dessa kort. När du lägger till ett kort i Apple Pay kan dessutom kortrelaterad information, enhetsinställningar, ungefärlig enhetsplats och enhetsmönster skickas för att avgöra behörighet till Apple Pay för ditt kort och för att förhindra bedrägeri. Apple Pay lagrar inte det ursprungliga kredit- eller betalkortsnumret. Och när du använder Apple Pay med kreditkort, betalkort eller förbetalda kort sparar inte Apple någon transaktionsinformation som kan kopplas till dig. Läs mer om Apple Pay och integritet.

Varför samlar Apple Music in data som är kopplade till dig?
Apple samlar in information om din aktivitet i appen för att bidra till att Apple Music-funktioner, som Lyssna nu, Personliga blandningar, Stationer, Autospelning, Sök och notiser om nya releaser, bättre ska motsvara din musiksmak. Låtarna som du strömmar används inte av någon annan tjänst för att annonsera för dig. Om du inte vill spara din musiksamling på våra servrar kan du välja bort Synkronisera bibliotek. Apple Music måste dela vissa data med partner som skivbolag för att göra royalty-betalningar till artister, men detta görs med ett branschledande integritetsskydd. Till exempel delas icke-personlig information med etiketter med hjälp av en slumpmässig identifierare som roterar varje månad. Endast aggregerade data delas med andra partner, som artister. Läs mer om Apple Music och integritet.

Varför samlar telefonen in data som är kopplade till dig?
Om du har nedsatt hörsel- eller talförmåga kan du använda protokollen Texttelefon (TTY) eller realtidstext (RTT) på telefon. De överför text när du skriver och gör det möjligt för mottagaren att läsa meddelandet direkt. Apple måste för att tillhandahålla dessa tjänster kunna koppla data till dig annars går det inte att leverera dina meddelanden till personen som du ringer och vice versa. Läs mer om TTY och RTT.

Vilka data samlar Pages, Numbers och Keynote in?
När du slår på iCloud-delning med Pages, Numbers och Keynote för att bjuda in personer att samarbeta om ett dokument, kalkylblad eller en presentation samlas ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer in och kopplas till dig för att aktivera den här funktionen. Dessutom samlas data in för att förbättra produkten, till exempel för att göra befintliga produktfunktioner effektivare, planera nya funktioner eller mäta användningen. När du slår på iCloud-synkronisering för att komma åt dina dokument, kalkylblad eller presentationer på flera enheter samlas ditt användar-ID in för att aktivera den här funktionen och relaterade analysdata samlas in och kopplas till ditt enhets-ID. Och om du har valt att hjälpa Apple att förbättra våra produkter och tjänster automatiskt kan även användningsdata som appstarter samlas in.

Varför samlar Shazam in andra datatyper?
När du använder Shazam till att sampla ljud konverteras det på enheten till en representation som sedan skickas till servern för att se om det går att hitta en matchning i Shazams musikkatalog. Själva ljudet lämnar aldrig enheten och representationen är designad att inte tillåta återskapning av det ursprungliga ljudet. Shazam sparar representationer under vissa omständigheter. Om till exempel signaturen inte matchar direkt sparas och kontrolleras den periodvis under några dagar efter möjliga matchningar efter uppdateringar av katalogen. Läs om Shazam och integritet.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: