Om säkerhetsinnehållet i macOS Server 5.11

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i macOS Server 5.11.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

macOS Server 5.11

Släpptes 14 december 2020

Profilhanteraren

Tillgänglig för: macOS Big Sur

Effekt: Bearbetning av en skadlig URL kan leda till en öppen omdirigering eller skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett problem förekom i tolkningen av webbadresser. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9995: Rajpal Arora (@whacktohack), Rohan Sharma (r0hanSH)

Ytterligare tack

macOS Server

Vi vill tacka Patrick Schlangen för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: