Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security

Lär dig hur du använder en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsbulletiner signeras med PGP-nyckeln från Apple Product Security. Känslig information kan krypteras till den här nyckeln vid kommunikation med Apple Product Security.

En bra tumregel är att validera PGP-nycklar som du tar emot och att inte lita på nycklar som inte kan valideras. Mer information om hur man validerar PGP-nyckeln från Apple Product Security finns på adressen https://www.apple.com/se/support/security/pgp/.

Om du vill verifiera autentiseringen av ett säkerhetsmeddelande ska du jämföra dess nyckelsignatur med Apple Product Security-nyckeln som angivits ovan.

Mer information om Apple Product Security finns på http://www.apple.com/se/support/security/.

Publiceringsdatum: