Rapportera en säkerhets- eller integritetsrisk

Rapportera till oss om du tror att du har upptäckt en säkerhets- eller integritetsrisk i en Apple-produkt.


Visa supportartikeln Få hjälp med säkerhetsproblem eller kontakta Apple-supporten om du behöver teknisk support för säkerhetsproblem – exempelvis att nollställa lösenordet till ditt Apple-ID eller visa debiteringar som nyligen gjorts från iTunes. 

Du kan fråga oss om integritet om du har frågor eller funderingar om Apples integritetspolicy eller databehandling. 

Så här rapporterar du en säkerhets- eller integritetsrisk

Rapportera till oss om du tror att du har upptäckt en säkerhets- eller integritetsrisk som påverkar Apples enheter, mjukvara, tjänster eller webbservrar. Vi välkomnar rapporter från alla –·inklusive säkerhetsforskare, utvecklare och kunder. 

Skicka ett e-postmeddelande till product-security@apple.com om du vill rapportera en säkerhets- eller integritetsrisk. Ange i meddelandet 

  • vilka specifika produkter och mjukvaruversioner som du misstänker är påverkade
  • vilket beteende du observerade och vilket beteende du förväntade dig
  • vilka steg som krävs för att återskapa problemet och vid behov en videodemonstration som förtydligar stegen.

Använd Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet för att kryptera känslig information som skickas via e-post. Du kan även använda Mail Drop för att skicka större filer.

Du kommer att få ett automatiskt svar från Apple med en bekräftelse på att vi har mottagit din rapport och där det anges att vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information.

Hur Apple behandlar de här rapporterna

Apple sprider, diskuterar eller bekräftar inte säkerhetsproblem innan vår undersökning är slutförd och nödvändiga uppdateringar är allmänt tillgängliga, detta för att skydda våra kunder.

Apple använder säkerhetsuppdateringar och e-postlistan för säkerhetsmeddelanden för att publicera information om säkerhetsåtgärder i våra produkter och tacka personer eller organisationer som har rapporterat om säkerhetsproblem. Vi tackar även forskare som har rapporterat om säkerhetsproblem på våra webbservrar på sidan för meddelanden om Apples webbservrar.

I en del fall betalar Apple ut belöningar för information om säkerhetsproblem. Läs mer om Apple Security Bounty

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: