Använda Apple Pencil med din iPad

Du kan använda Apple Pencil för att skriva, markera och rita.

Innan du börjar

Rita med Apple Pencil

Öppna en app, t.ex. Anteckningar. Med iPadOS kan du flytta verktygspaletten på skärmen eller minimera den så att du får mer plats för att rita och skissa. Verktygspaletten har olika verktyg beroende på vilken app du använder. Använd linjalen för att skapa raka linjer och rotera dem med fingrarna. Gjort ett misstag? Du kan radera efter objekt eller t.o.m. efter pixel.

Gör så här för att rita i appen Anteckningar:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Tryck på  för att starta en ny anteckning.
 3. Börja rita med din Apple Pencil. 

Du kan också börja med att trycka på  för att öppna verktygspaletten. Välj mellan olika ritverktyg och färger, samt byt till sudd om du gör ett misstag. Dubbeltryck på suddverktyget för att visa raderingsalternativ på din iPad. När du ritar kan du vinkla din Apple Pencil om du vill skugga linjen och trycka hårdare om du vill göra linjen bredare. Du kan dra verktygspaletten till en annan kant på skärmen. Tryck på  för att automatiskt minimera verktygspaletten och se fler alternativ.

Läs mer om att rita med appen Anteckningar.

Att rita nära kanten på skärmen med Apple Pencil aktiverar inte Kontrollcenter, Notiscenter eller Multitasking. Du kan rita var som helst på skärmen utan avbrott.

Skriva med Apple Pencil

Du kan skriva en anteckning med din Apple Pencil i Anteckningar och andra appar. Med iOS 14 och senare kan du skriva med din Apple Pencil i vilket textfält som helst.* Du kan konvertera din handskrift till text. Och du kan använda ett handskrivet telefonnummer, datum eller adress som om du hade skrivit det med tangenter.

Skriva i valfritt textfält med Handskrift

Du kan använda din iPad och Apple Pencil för att skriva för hand i vilket textfält som helst, som sökfältet i Safari eller ett textfält i Mail.* All handskrift och konvertering till text sker på din iPad, så att det du skriver hålls privat och säkert.

Du kan se hur du raderar, väljer, infogar och sammanfogar ord med Handskrift genom att gå till Inställningar > Apple Pencil och trycka på Prova handskrift.

Konvertera dina handskrivna anteckningar till text

Du kan konvertera din handskrift* på två sätt:

 • Du kan skriva med pennan längst bort från linjalen, som det är ett ”A” på. Din handskrift konverteras automatiskt till text medan du skriver. 
 • Om du redan har en del handskrivna anteckningar kan du markera anteckningarna och konvertera dem till text:
  1. Dubbelklicka och håll in ett ord du vill välja. Markera fler ord genom att svepa med fingret över dem. Du kan trippelklicka för att välja en hel rad med ord.
  2. Tryck på de markerade orden. 
  3. Tryck på Kopiera som text i menyn som visas.
  4. Klistra in texten någon annanstans i samma dokument eller i en annan app.

Använd handskrivna telefonnummer, datum, adresser med mera

 1. Tryck på ett nummer, datum, adress eller andra data du känner igen som du skrivit. Det blir understruket.*
 2. Välj vad du vill göra, som att ringa numret eller skapa en händelse.

Rita perfekta former

Du kan göra en osymmetrisk cirkel eller sned kvadrat perfekt. Gör så här:

 1. Rita en form för hand, som en cirkel, kvadrat eller stjärna, med ett enda penndrag.
 2. När du är klar med formen pausar du med spetsen på Apple Pencil på skärmen. Formen du ritade ersätts med en perfekt.

Dubbeltryck på Apple Pencil (2:a generationen)

På en Apple Pencil (2:a generationen) kan du dubbeltrycka nära spetsen på din Apple Pencil för att snabbt växla tillbaka till verktyget som du använde senast. Du kan ändra dina inställningar för dubbeltryck genom att gå till Inställningar > Apple Pencil och sedan välja:

 • Växla mellan det aktuella verktyget och suddverktyget
 • Växla mellan det aktuella verktyget och det senast använda
 • Visa färgpalett
 • Av

Dubbeltryck fungerar bara i appar som stöds, till exempel Anteckningar.

Läs mer

 • Om din Apple Pencil inte ritar som förväntat, se till att spetsen inte är lös. Om den är det, vrid den åt höger för att dra åt den.
 • Använd Markup (Markera) i appar som Mail, Meddelanden och Foton för att lägga till teckningar, text och former med din iPad och Apple Pencil. Du kan till exempel lägga till en signatur i en PDF.
 • Läs om hur du direkt skapar en anteckning från låsskärmen eller fortsätter där du slutade med din senaste anteckning.

* Ta reda på om den här funktionen är tillgänglig i ditt land eller i ditt område med iPadOS 14 eller senare.

Publiceringsdatum: