Använda widgetar på din iPad

Med iPadOS 15 kan du använda widgetar på vilken sida som helst på hemskärmen. Du kan också svepa åt höger på hemskärmen eller låsskärmen för att visa olika widgetar i vyn Idag.

Så här lägger du till widgetar på hemskärmen på iPad

Hemskärmen på iPad med widgetar och appar

 1. Tryck på och håll ned ett tomt område på hemskärmen och tryck sedan på knappen Lägg till  när den visas längst upp till vänster.
 2. Välj en widget i listan till vänster.
 3. Svep åt vänster eller höger på widgeten och välj en storlek, och tryck sedan på Lägg till widget.
 4. Tryck på Klar längst upp till höger eller tryck bara på hemskärmen.

 

Så här lägger du till widgetar i vyn Idag på iPad

iPad-skärm med vyn Idag med widgetar

 1. Svep till höger på hemskärmen tills vyn Idag visas.
 2. Tryck på och håll ned ett tomt område i vyn Idag och tryck sedan på knappen Lägg till  när den visas längst upp till vänster.
 3. Välj en widget i listan till vänster.
 4. Svep åt vänster eller höger på widgeten och välj en storlek, och tryck sedan på Lägg till widget.
 5. Tryck på Klar längst upp till höger eller tryck bara på hemskärmen.

Du kan också dra en widget från hemskärmen till vyn Idag. Om du vill visa widgetar i vyn Idag sveper du åt höger på låsskärmen eller på första sidan på hemskärmen.

 

Använda widgetar från andra appar

Många appar från tredje part innehåller också widgetar. Widgetar som har uppdaterats för iPadOS 14 och senare fungerar på samma sätt som inbyggda iPad-widgetar.

Om en app inte har uppdaterats kan du fortfarande använda widgetarna men de fungerar lite annorlunda. Så här använder du widgetar som inte har uppdaterats:

 1. Svep hela vägen åt höger på hemskärmen för att visa vyn Idag.
 2. Tryck på och håll ned ett tomt område i vyn Idag tills widgetarna börjar vibrera.
 3. Rulla ned till slutet av vyn Idag och tryck sedan på Anpassa.
 4. Tryck på knappen Lägg till  bredvid varje appwidget som du vill lägga till.
 5. Tryck på Klar. De widgetar du har valt visas längst ned i vyn Idag.

Ändra dina widgetar

Du kan ändra innehållet i vissa widgetar. Gör så här:

 1. Tryck på och håll ned en widget för att öppna snabbvalsmenyn.
 2. Tryck på Ändra widget .
 3. Gör dina ändringar och tryck sedan utanför widgeten.

iPad-skärm med alternativen i widgeten Påminnelser

Du kan också ordna om dina widgetar. Tryck och håll ned en widget tills den börjar vibrera och flytta den sedan dit du vill ha den. När du flyttar widgeten ändrar appar och andra widgetar ordning på hemskärmen för att göra plats åt den.

Om du vill radera en widget trycker du på och håller ned den och trycker sedan på Ta bort widget. Tryck på Ta bort för att bekräfta.

Använda widget-travar

iPad-skärm med widgetar som rullar i en widget-trave

Med widget-travar kombineras flera widgetar till en. Du kan rulla genom widgetarna vertikalt i en trave eller aktivera Smart rotering om du vill att iPadOS ska visa relevanta widgetar automatiskt. Du kan till exempel se Kalender under dagen för att visa dina kommande händelser och Kartor på kvällen för att visa din restid till och från jobbet.

Skapa dina egna widget-travar

Du kan skapa en trave med widgetar som du väljer själv och sedan anpassa hur den ska fungera:

 1. Tryck på och håll ned ett tomt område på hemskärmen eller i vyn Idag tills apparna och widgetarna börjar vibrera.
 2. Dra en widget ovanpå en annan i samma storlek. 
 3. Lägg till andra widgetar i samma storlek genom att dra dem överst i traven. Du kan stapla upp till tio widgetar.
 4. Tryck på Klar längst upp till höger eller tryck bara på hemskärmen.

Använda en Smart trave

En Smart trave är en automatiskt vald samling widgetar som visar rätt information baserat på faktorer som plats, aktivitet eller tid. Widgetarna i en smart trave roterar hela dagen för att visa den mest relevanta informationen.

Så här lägger du till förslag på en Smart trave:

 1. Tryck på och håll ned ett tomt område i vyn Idag och tryck sedan på knappen Lägg till  när den visas längst upp till vänster.
 2. Välj Smart trave i listan till vänster.
 3. Svep åt vänster eller höger på den smarta traven och välj en storlek, och tryck sedan på Lägg till widget.
 4. Tryck på Klar längst upp till höger eller tryck bara på hemskärmen.

Så här ändrar du en widget-trave

 1. Tryck på och håll ned widget-traven.
 2. Tryck på Ändra trave. Härifrån kan du ändra ordning på widgetarna i traven genom att dra dem uppåt eller nedåt. Du kan även: 
  • Aktivera Smart rotering om du vill att iPadOS ska visa relevanta widgetar från traven under hela dagen. 
  • Aktivera Widgetförslag så att iPadOS lägger till widgetar som kan vara användbara för dig. 
  • Tryck på borttagningsknappen  på en widget om du vill ta bort den från högen.
 3. Tryck på Klar längst upp till höger eller tryck bara på hemskärmen.

Läs mer

Publiceringsdatum: