Använda Keynote för att hålla en fjärrpresentation under en videokonferens

Med Keynote är det lätt att hålla en presentation under en videokonferens på en iPhone, iPad, Mac eller på iCloud. 

I Keynote kan du använda samarbetsfunktioner för att spela upp ett delat bildspel online med flera presentatörer som turas om att hålla presentationer på iPhone, iPad eller Mac.

Läs om att samarbeta i en Keynote-presentation

Starta presentationen

Innan du startar presentationen i Keynote på Mac väljer du om du vill spela upp bildspelet i ett fönster eller i helskärm. Om du spelar upp det i ett fönster kan du komma åt annan information på din Mac under presentationen. Välj ett alternativ genom att välja Spela > I fönster eller Spela > I helskärmsläge.

Starta presentationen i Keynote på Mac genom att välja Spela > Spela upp bildspel och justera sedan fönstret till önskad storlek om bildspelet spelas upp i ett fönster.

Starta presentationen i Keynote på iPhone eller iPad genom att trycka på den presentationsbild du vill börja med och sedan trycka på knappen Spela .

Starta presentationen i Keynote för iCloud genom att klicka på Spela upp  i verktygsfönstret.


Använda presentatörens visningsfönster i Keynote för Mac och iCloud

I Keynote för Mac och iCloud kan du visa presentatörens reglage i ett separat fönster. Presentatörens anteckningar och den aktuella och de kommande bilderna visas i ett separat fönster för att publiken ska kunna fokusera på presentationen. 

I Keynote för Mac flyttar du pekaren mot den övre delen av bildspelsfönstret och klickar sedan på knappen för presentatörens visningsfönster. I Keynote för iCloud flyttar du pekaren mot den nedre delen av bildspelsfönstret och klickar sedan på knappen för presentatörens visningsfönster.

Använd vänster och höger piltangent för att gå till nästa eller föregående bild.

Flytta pekaren över presentationsanteckningarna och använd sedan knapparna för textstorlek om du vill ändra storleken på anteckningarna.

Klicka på miniatyrknappen för att visa eller dölja miniatyrbilder.

Presentatörens visningsfönster i Keynote


Dela din skärm

I videokonferensappen väljer du din skärm eller Keynote på delningsmenyn. Sättet som du delar din skärm på beror på videokonferensappen som du använder.


Dölj presentatörsskärmen för tittarna

Kontrollera att presentatörsskärmen är dold för tittarna om du inte vill att de ska se presentatörsskärmen:

  1. Välj Keynote > Inställningar.
  2. Klicka på Bildspel.
  3. Kontrollera att ”Visa presentatörens visningsfönster i andra program” är avmarkerat.

I vissa videokonferensappar visas alltid presentatörens visningsfönster om det finns i området för delad skärm.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: