Tvätta händerna med Apple Watch Series 4 eller senare

Din Apple Watch kan automatiskt känna av när du börjar tvätta dig och startar då en timer på 20 sekunder.

Sätt på Handtvätt och Påminnelse om handtvätt

Innan du sätter på Handtvätt ska du se till att din iPhone har den senaste versionen av iOS och att din Apple Watch har den senaste versionen av watchOS.

  1. Öppna appen Min klocka på din iPhone och tryck på Handtvätt.
  2. Tryck på Timer för handtvätt, så kan din klocka automatiskt känna av när du tvättar händerna och starta en timer på 20 sekunder.
  3. Tryck på Påminnelse om handtvätt, så kan din klocka påminna dig om att tvätta händerna efter att du kommit hem.

Du kan också aktivera eller inaktivera inställningarna på din Apple Watch under Handtvätt i appen Inställningar.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

Starta timern

Timern startar när ljud- och rörelsesensordata i din Apple Watch Series 4 och senare känner av att du tvättar händerna. Du känner också en haptisk varning när timern startar. Om du slutar tvätta händerna innan timern avslutas, kommer din klocka att uppmana dig att fortsätta. Om du inte tvättar händerna kan du trycka för att avvisa timern.

Publiceringsdatum: