Skriva och svara på e-postmeddelanden i Mail på din Mac

Läs om hur du skriver, svarar på och vidarebefordrar e-postmeddelanden i Mail-appen.

Skriva och skicka ett e-postmeddelande

 1. Klicka på Nytt meddelande i verktygsfältet i Mail. Eller välj Nytt meddelande på menyn Arkiv.
 2. Adressera meddelandet genom att skriva ett namn, en e-postadress eller ett gruppnamn i fältet Till. 
 3. Skriv ett ämne i ämnesfältet och skriv sedan ditt meddelande i meddelandefältet nedan.
 4. Använd knapparna längst upp i meddelandefönstret för att till exempel lägga till en emoji , lägga till en bilaga eller ändra typsnitt och format på meddelandet. 
 5. Du skickar meddelandet genom att klicka på Skicka .

Om du stänger ett meddelande utan att skicka det uppmanas du att spara meddelandet som ett utkast. Utkast lagras i mappen Utkast i sidofältet

 


Svara på ett meddelande, eller vidarebefordra det

 • Om du vill svara avsändaren klickar du på Svara i verktygsfältet. 
 • Om du vill svara alla i ett gruppmeddelande klickar du på Svara alla
 • Om du vill vidarebefordra meddelandet till en ny mottagare klickar du på Vidarebefordra .

När du är redo att skicka meddelandet klickar du på Skicka .

 


Märka bifogade filer

Använd märkning för att rita eller skriva på bifogade PDF-filer eller bilder. När du har lagt till bilagan till ditt meddelande klickar du på menysymbolen i det övre högra hörnet av bilagan och väljer sedan Märkning. I märkningsfönstret finns bland annat följande verktyg:

 • Skissa : Skapa skisser på fri hand.
 • Former : Lägg till former som rektanglar, ovaler, linjer och pilar. Använd zoomverktyget för att förstora och dra uppmärksamhet till en del av en bilaga.
 • Text : Lägg till text.
 • Signera : Lägg till din signatur.

Vyn Märkning


Publiceringsdatum: