Skaffa Apple Music-appen på din smart-tv, spelkonsol eller strömningsenhet

Läs om hur du hämtar och ställer in Apple Music-appen på din smart-tv, spelkonsol eller strömningsenhet.


Ställa in Apple Music-appen

 1. Gå till appbutiken på din enhet och hämta Apple Music-appen. Om du inte ser Apple Music-appen kanske din enhet inte har stöd för den eller så är Apple Music-appen inte tillgänglig i ditt land eller i din region.
 2. Öppna Apple Music-appen.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in med ditt Apple-ID och slutföra inställningen:
  • Logga in med din mobila enhet: använd kameran på din telefon och skanna QR-koden på skärmen. Följ sedan anvisningarna på din mobila enhet för att logga in med ditt Apple-ID och slutföra inställningarna.
  • Logga in manuellt: använd din fjärrkontroll eller handkontroll för att logga in med ditt Apple-ID i Apple Music-appen eller webbläsaren och slutför inställningen.

Visst innehåll i ditt musikbibliotek kanske inte är tillgängligt i Apple Music-appen på din smart-tv, spelkonsol eller strömningsenhet.


Logga ut ur Apple Music-appen

 1. Öppna Apple Music-appen.
 2. Gå till Inställningar > Konto.
 3. Välj Logga ut.

Återställ Apple Music-appentill de ursprungliga inställningarna

Du bör återställa Apple Music-appen innan du säljer eller ger bort din enhet eller avinstallerar Apple Music-appen. När du återställer Apple Music-appen loggas du ut från ditt konto, dina personuppgifter tas bort och appen återställs till de ursprungliga inställningarna.

Om du återställer Apple Music-appen på en smart-tv, spelkonsol eller strömningsenhet som också är inloggad i Apple TV-appen eller Apple TV+ kommer Apple TV-appen och Apple TV+ också att återgå till ursprungsinställningarna.

Gör följande för att återställa Apple Music-appen:

 1. Öppna Apple Music-appen.
 2. Gå till Inställningar.
  • Välj Återställ Apple TV och Apple Music på din smart-tv eller strömningsenhet.
  • Välj Återställ Apple Music på din spelkonsol.

Om du är inloggad på Apple Music-appen på en enhet du inte har åtkomst till

Om du är inloggad på Apple Music-appen på en smart-tv, spelkonsol eller strömningsenhet som du inte kan komma åt, ta bort enheten från enhetslistan för ditt Apple-ID.

Tillgänglighet till Apple Music-appen kan variera beroende på land eller region. Läs vad som är tillgängligt i ditt land eller region. Vilka funktioner som finns i Apple Music-appen och vilka enheter de fungerar med kan variera beroende på land och region.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: