Ändra ljusstyrkan på MacBook Pro-bildskärmen

Läs om att justera bildskärmens ljusstyrka eller ställa in den automatiskt.

Som standard justerar Mac-datorn bildskärmens ljusstyrka efter aktuella ljusförhållanden med den inbyggda sensorn för omgivningsljus. 

Ställa in ljusstyrkan automatiskt

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och klicka sedan på Bildskärm.
  2. Välj Justera ljusstyrka automatiskt.

Ställa in ljusstyrkan manuellt

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och klicka sedan på Bildskärm.
  2. Dra skjutreglaget för ljusstyrkan när du vill ställa in bildskärmens ljusstyrka.

Under vissa förhållanden med svagt omgivningsljus, till exempel inomhus, kan standardinställningen för bildskärmens automatiska ljusstyrka begränsa den maximala ljusstyrkan till en nivå som är under dess absoluta max. Om du vill ställa in ljusstyrkan till absolut maxnivå under dessa ljusförhållanden stänger du av Justera ljusstyrka automatiskt och ställer sedan in ljusstyrkan till den maximala nivån.

Om du stänger av automatisk ljusstyrka bör du slå på det igen senare för att spara batteritid.

Läs mer

Läs mer om att ändra Mac-bildskärmens ljusstyrka.

Läs om att ändra uppdateringsfrekvensen på bildskärmen på din 16-tums MacBook Pro.

Vissa funktioner som True Tone och ändring av uppdateringsfrekvensen är endast tillgängliga på vissa senare Mac-modeller.

Publiceringsdatum: