Ställa in och använda Solo Pro-hörlurarna med en iPhone, Mac eller annan enhet

Läs om hur du parkopplar Solo Pro-hörlurarna med dina enheter, styr ljudet, byter lyssningsläge med mera. 

Starta Solo Pro-hörlurarna

Vik upp hörlurarna för att slå på dem. Du vet att de är igång genom att LED-lampan under den högra öronkåpan tänds. När du är klar viker du ihop hörlurarna för att stänga av dem. 

Lägga fram dina Solo Pro-hörlurar

Parkoppla Solo Pro-hörlurarna

Läs om hur du parkopplar hörlurarna med din enhet. 

Parkoppla med iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Aktivera Bluetooth på din iPhone.
 2. Vik upp hörlurarna för att slå på dem och håll dem bredvid din olåsta iPhone. 
 3. Efter några sekunder frågar iPhone-enheten om att ansluta. Om det inte händer trycker du på lägesknappen på den vänstra öronkåpan och håller ned i fem sekunder.
 4. Följ anvisningarna på iPhone-enheten. Om det inte visas några instruktioner använder du följande anvisningar för att parkoppla med en Mac, Android-enhet eller annan enhet.

Parkoppla med en Mac, Android-enhet eller annan enhet

 1. Aktivera Bluetooth på Mac-datorn, Android-enheten eller den andra enheten.
 2. Vik upp hörlurarna för att slå på dem. 
 3. Öppna Bluetooth-menyn på Mac-datorn, Android-enheten eller den andra enheten. På Mac-datorn till exempel väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth.
 4. Tryck eller kontrollklicka på dina hörlurar i listan över upptäckta Bluetooth-enheter och välj sedan Anslut. 

Läs hur du ansluter med Beats-appen för Android.

Använda Solo Pro-hörlurarna

Ta reda på hur du hoppar över låtar, ändrar volymen och lyssningslägen med mera. 

Styra vad som spelas upp

Så här styr du ljuduppspelning med b-knappen på den högra öronkåpan. 

 • Tryck en gång på knappen för att pausa eller spela upp ljud.
 • Tryck två gånger för att gå till nästa låt. Tryck tre gånger för att gå till föregående låt.
 • Snabbspola framåt i den nuvarande låten genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i den nuvarande låten genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Styr volymen i musiken eller samtalet med volymknapparna som finns på den högra öronkåpan.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.
 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

Solo Pro-knappar

Byta lyssningsläge

Du kan byta lyssningsläge på Solo Pro-hörlurarna beroende på hur mycket ljudutestängning du vill ha. De lyssningslägen du kan välja mellan är: 

 • Ljudutestängning: använd det här läget med eller utan musik för att slå på ljudutestängning och blockera alla ljud runt omkring dig. 
 • Transparens: Solo Pro-hörlurarna förstärker externa ljud så att du kan lyssna på musik och ändå vara medveten om vad som händer omkring dig. 
 • Av: Ljudutestängning och Transparens är avstängda och bara öronkåporna blockerar ljud. 

Om du vill byta lyssningsläge på din iPhone går du till Kontrollcenter och håller ned volymkontrollen för hörlurarna. Du kan också trycka på lägesknappen på den vänstra öronkåpan. Tryck på lägesknappen en gång för att växla mellan Ljudutestängning och Transparens. Tryck två gånger så att båda lägena stängs av för maximal batteritid. 

Handsfree-kontroller med Siri

Du kan aktivera Siri genom att säga ”Hej Siri”. Du kan också trycka och hålla ned b-knappen på den högra öronkåpan tills du hör en signal. Säg sedan vad du vill ha hjälp med. Du kan säga något som ”Hej Siri, hoppa över den här låten”.Eller ”Hej Siri, påminn mig om att ta en paus om två timmar.”

Aktivera röstassistentfunktionen för andra enheter genom att trycka och hålla ned b-knappen på den högra öronkåpan. 

Läs om vad du kan göra om Siri inte fungerar.

Funktionerna i Siri kan variera beroende på land och region.

Svara på telefonsamtal

Så här styr du telefonsamtal med b-knappen på den högra öronkåpan.

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta samtal.
 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.
 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.

Ladda Solo Pro-hörlurarna

Anslut hörlurarna till en strömkälla med den medföljande Lightning-kabeln. LED-lampan pulserar medan hörlurarna laddas. När batteriet är färdigladdat lyser lampan vitt med fast sken.

När Ljudutestängning eller Transparens är aktiverat ger hörlurarna upp till 22 timmars uppspelning med två timmars laddning, och upp till tre timmars uppspelning med tio minuters laddning. När Ljudutestängning eller Transparens inte är aktiverat kan du få upp till 40 timmars uppspelning med två timmars laddning, eller upp till sex timmars uppspelning med tio minuters laddning.

Om du vill kontrollera batterinivån trycker du in och släpper lägesknappen så visas statusen på LED-lampan. LED-lampan pulserar rött om batteriet är 0–80 % laddat, pulserar vitt om det är 80–99 % laddat och lyser med fast vitt sken när det är fulladdat.

Återställ dina Beats

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning av dina hörlurar kan du behöva återställa dem.

Publiceringsdatum: