Minnesspecifikationer för Mac Pro (2019)

Läs mer om de olika typer av minne (RAM) som används i Mac Pro (2019).

Mac Pro har en minnesstyrenhet med sex kanaler som stöder tolv minnesplatser som du kan använda för att installera upp till 1,5 TB minne med DDR4 ECC-kompatibla DIMM-minnen på 2 933 MHz. För säkerställd kompatibilitet rekommenderar Apple att du endast använder minne som godkänns av Apple. Du kan köpa Apple-godkända minnen online från Apple Store eller genom att besöka en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-återförsäljare.

Minneskrav

Om du vill uppgradera minnet i Mac Pro måste datorn uppfylla nedanstående krav:

  • 2 933 MHz DDR4 fullängds-DIMM. Vi rekommenderar att du inte blandar minnen som har olika hastigheter.
  • Felkorrigerande kod (ECC)
  • DIMM-minnen på 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB eller 128 GB
  • Registrerade (R-DIMM) eller Load-Reduced DIMM-minnen (LR-DIMM). Blanda inte R-DIMM- och LR-DIMM-minnen.
  • 288-stift
  • Använd enheter med samma minnesstorlek i alla platser, så maximeras kapaciteten.
  • DIMM-enheter med kylflänsar stöds inte och kan skada DIMM-mekanismen.

Mac Pro stöder både R-DIMM- och LR-DIMM-minnen men du kan inte blanda de här två typerna av minne. Om du blandar R-DIMM- och LR-DIMM-minnen kommer statuslampan varna för ett minnesfel när du slår på datorn.

Modellspecifikationer

Mac Pro-modell Maximalt RAM-minne Hastighet Typ
8-kärnig 768 GB DDR4 EEC på 2 666 MHz LR-DIMM eller R-DIMM
12-kärnig 768 GB DDR4 EEC på 2 933 MHz LR-DIMM eller R-DIMM
16-kärnig 768 GB DDR4 EEC på 2 933 MHz LR-DIMM eller R-DIMM
24-kärnig 1,5 TB DDR4 EEC på 2 933 MHz LR-DIMM eller R-DIMM
28-kärnig 1,5 TB DDR4 EEC på 2 933 MHz LR-DIMM eller R-DIMM

Mac Pro-modeller som konfigurerats från Apple inkluderar följande DIMM-minnestyper:

  • R-DIMM-minnen för konfigurationer upp till 192 GB (6 × 32 GB).
  • LR-DIMM-minnen för konfigurationer på 384 GB (6 × 64 GB) 

Den totala mängden minne som inkluderas i din Mac Pro är 2 933 MHz. Mac Pro-modeller med 8-kärniga processorer kör minne vid 2 666 MHz.

Publiceringsdatum: