Installera och byta ut minne i din Mac Pro (2019)

Läs om hur du tar bort och installerar minne i din Mac Pro.

Mac Pro (2019) har tolv DIMM-platser (minne) som har stöd för upp till 1,5 TB 2933 MHz minne när alla tolv fack har DDR4 ECC DIMM-moduler. 

8-kärniga-, 12-kärniga- och 16-kärniga Mac Pro-modeller har stöd för upp till 768 GB minne.

Innan du börjar

Du kan använda antingen R-DIMM-moduler eller LR-DIMM-moduler med din Mac Pro, men du kan inte blanda dessa minnestyper. Om du vill kontrollera om du har R-DIMM- eller LR-DIMM-moduler installerade och visa din minnesstatus kan du välja Apple-menyn  > Om den här datorn och sedan välja minnesfliken.

Se till att du använder samma typ av minne när du installerar ytterligare DIMM-moduler eller byter DIMM-moduler. Läs mer om minnesspecikationer för Mac Pro (2019)

Apple rekommenderar att du använder Apple-godkända DIMM-moduler. Du kan köpa minnesuppgraderingspaket genom att besöka en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-återförsäljare. Om du behöver beställa ett ersättningsminne kan du kontakta Apple.


Se vilka konfigurationer som stöds

Mac Pro har stöd för upp till 12 DIMM-moduler installerade i konfigurationer med 4, 6, 8, 10 eller 12 DIMM-moduler, som visas på bilderna nedan. Dessa bilder finns även på insidan av DIMM-höljena. För högsta prestanda kan du installera DIMM-moduler i konfigurationer med 6 eller 12 DIMM-moduler. Om du har R-DIMM-moduler som inte har samma kapacitet kan du läsa om hur du installerar R-DIMM-moduler med olika kapacitet.

En konfiguration med 1 DIMM-modul är endast avsedd för diagnostikanvändning.

4 DIMM-moduler

6 DIMM-moduler

8 DIMM-moduler

10 DIMM-moduler

12 DIMM-moduler

Varje siffra motsvarar ett DIMM-fack. För alla DIMM-konfigurationer ska du endast sätta in DIMM-moduler i de mörkgrå facken och låta de ljusgrå vara tomma.

Installera R-DIMM-moduler med olika kapacitet

Om du använder 32 GB DIMM-moduler med annan kapacitet, till exempel 8 GB eller 16 GB, måste de installeras enligt följande krav:

 • Använd enbart R-DIMM-moduler.
 • Använd en konfiguration som stöds.
 • Installera 32 GB DIMM-modulerna i det första facket i varje kanalpar.

Alla minneskanaler används inte för alla DIMM-konfigurationer. En konfiguration med 8 DIMM-moduler använder till exempel kanalerna A, B, D och E.

DIMM-kanalerna

I bilden ovan bildar de 12 facken till vänster 6 kanalpar som visas till höger. Varje kanalpar har fack med beteckningen DIMM 1 och DIMM 2.

Installera LR-DIMM-moduler med olika kapacitet

Om du vill installera LR-DIMM-moduler med olika kapacitet installerar du dina DIMM-moduler i rätt fack utifrån din konfiguration


Ta bort och installera minne

Läs om att ta bort höljet på din Mac Pro, ta bort DIMM-moduler och installera DIMM-moduler.

Ta bort höljet eller luckan till minnet

Följ anvisningarna för att ta bort höljet på en Mac Pro (2019) eller luckan på en Mac Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Stäng av din Mac Pro.
 2. Vänta ungefär 5–10 minuter på att datorn kallnar.
 3. Koppla ur alla kablar från datorn förutom nätsladden.
 4. Vidrör metallhöljet utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet och koppla sedan ur nätsladden.
  Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti din Mac Pro. Du kan undvika att skapa statisk elektricitet genom att låta bli att gå omkring i rummet tills du har avslutat installationen av minnet och skjutit tillbaka höljet på datorn.
 5. Fäll upp spärren och vrid sedan åt vänster för att låsa upp höljet.
 6. Lyft höljet rakt uppåt och från datorn. Lägg det försiktigt åt sidan.
  Mac Pro-datorn startar inte när höljet är borttaget.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Stäng av din Mac Pro.
 2. Vänta ungefär 5–10 minuter på att datorn kallnar.
 3. Koppla loss samtliga kablar förutom nätsladden från Mac Pro-datorn.
 4. Vidrör metallhöljet utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet och koppla sedan ur nätsladden.
  Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti din Mac Pro. Du kan undvika att skapa statisk elektricitet genom att låta bli att gå omkring i rummet tills du har avslutat installationen av minnet och satt tillbaka luckan på datorn.
 5. Ta bort en Mac Pro från ett rack.
 6. Ställ din Mac Pro på änden.
 7. Tryck på ovansidan av spärrarna och dra sedan i spärrarna för att ta bort luckan.

Ta bort DIMM-moduler

Din Mac Pro levererades med DIMM-enheter som installerats i några eller alla DIMM-platser. Innan du kan installera minnen kan du behöva ta bort vissa av DIMM-modulerna för att motsvara en konfiguration som stöds eller uppfylla kraven på en installation med blandad kapacitet för R-DIMM-moduler.

 1. Flytta varje spärr till vänster för att låsa upp och öppna DIMM-modulernas höljen. 

 2. Ta bort DIMM-modulernas höljen.
 3. Leta reda på den eller de DIMM-moduler som du vill ta bort. Varje fack är märkt med en siffra. Tryck nedåt på DIMM-utmatningsarmarna i varje ände av DIMM-facken, vilket höjer DIMM-modulen något ur facket.
 4. Fatta tag i DIMM-modulens båda sidor med tummen och pekfingret och ta försiktigt bort den genom att dra den rakt ut från DIMM-platsen. Undvik skador genom att inte vrida eller dra ut DIMM-modulen med våld från kortplatsen. 
 5. Lägg DIMM-modulerna du har tagit bort i en påse som skyddar mot elektrostatisk urladdning.

Installera DIMM-moduler

 1. Hitta en tom DIMM-plats.
 2. Om du har tillgång till tryckluft på burk bör du blåsa bort damm från DIMM-platsen. Håll burken vertikalt.
 3. Håll försiktigt i DIMM-modulens sidor och skjut in den i facket. Se till att DIMM-modulen är justerad mot facket innan du använder kraft för att föra in den. När du sätter i DIMM-modulen ska du se till att följa dessa riktlinjer:
  • Tvinga inte in DIMM-modulen. Om det går inte att sätta i DIMM-modulen ska du se till att skåran och kontakterna är justerade mot skåran i DIMM-platsen.
  • Vicka inte på DIMM-modulen för att få den på plats.
  • Böj eller vrid inte DIMM-modulen när du sätter i den.

 4. Tryck försiktigt in DIMM-modulen tills den nedre kanten av modulen vidrör guldkontakterna och använd sedan mer kraft så att DIMM-modulen kommer på plats. DIMM-utmatningsarmarna klickar på plats när DIMM-modulen är helt isatt.
 5. Byt DIMM-modulernas höljen. Tryck på vänster sida av höljena tills de snäpper fast.


Om du inte byter DIMM-modulernas höljen kan systemprestanda påverkas.

Installera höljet eller det övre höljet igen

Följ anvisningarna för att sätta tillbaka höljet på en Mac Pro (2019) eller det övre höljet på en Mac Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Sänk ned höljet över Mac Pro-datorn.
 2. När höljet är helt isatt vrider du den övre spärren och fäller ned den för att låsa den.


  Överst: låst position (prickarna matchar)
  Nederst: olåst position (prickarna matchar ej)
 3. Anslut strömkabeln, bildskärmen och annan kringutrustning. 

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Sätt tillbaka luckan.
 2. Installera Mac Pro i ett rack.
 3. Anslut nätsladden, bildskärmen och annan kringutrustning. 


Verifiera minnet

Du kan kontrollera statusen för ditt minne genom att välja Apple-menyn  > Om den här datorn och sedan välja minnesfliken.

Om dina DIMM-moduler ska konfigureras i olika fack för att optimera prestanda ger macOS dig rekommendationer om vilka fack som du ska använda för de DIMM-moduler som är installerade för närvarande.


Andra konfigurationer

Om du vill testa en enstaka kanal eller själva DIMM-modulen, kan du använda en konfiguration med en DIMM-modul genom att installera en DIMM-modul i det första facket för en kanal. Om du vill testa det andra facket för en kanal installerar du DIMM-moduler i bägge facken för en kanal.


Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: