Statuslampans beteende på Mac Pro (2019)

Läs mer om statuslampans olika ljusmönster som du kan se på Mac Pro.

Mac Pro (2019) och Mac Pro (rack, 2019) har en statuslampa längst upp eller på framsidan, bredvid strömbrytaren. Det finns också en andra statuslampa på baksidan av Mac Pro nära strömporten.


Avstängd

När Mac Pro är avstängd är statuslampan släckt.


Påslagen eller i viloläge

När Mac Pro startar eller är i viloläge lyser lampan vitt och förblir på tills datorn slås av.


Minnesfel

Om det uppstår ett datafel eller fel där datorn inte kan läsa av minnet kommer statuslampan lysa fast gult i 0,2 sekunder varje sekund. Verifiera minnet och installera eller byt ut minnet vid behov.


Om höljet låses upp eller det övre höljet tas bort medan datorn är i gång

Om datorn är i gång och du låser upp höljet, eller öppnar det övre höljet eller luckan på rackmonterade modeller lyser statuslampan fast gult i 0,3 sekunder. Detta upprepas tills höljet låses eller det övre höljet eller luckan sätts tillbaka.


Strömbrytaren hålls intryckt medan höljet är upplåst eller det övre höljet är borttaget

Om höljet inte är låst eller om det övre höljet är borttaget på rackmonterade modeller medan strömbrytaren hålls intryckt lyser statuslampan fast gult i en halv sekund. Kontrollera att höljet sitter på plats och att det är låst, eller att det övre höljet sitter fast och att spärrarna är låsta. Försök sedan starta din Mac Pro igen.


PCIe-kortfel

Om Mac Pro stöter på ett fel med ett PCIe-kort blinkar statuslampan gult två gånger och fortsätter så tills datorn stängs av. Om du nyligen har installerat ett PCIe-kort, kan du läsa här om hur man löser PCIe-kortfel på Mac Pro.


Återställningsläge för fast mjukvara

Om den fasta mjukvaran i Mac Pro är i återställningsläge blinkar statuslampan snabbt tre gånger i gult, sedan kort tre gånger i gult och sedan snabbt tre gånger i gult. Det här upprepas tills datorn är avstängd. Du kan behöva uppdatera den fasta mjukvaran i din Mac Pro. Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du en auktoriserad Apple-servicepartner.


Publiceringsdatum: