Statuslampans beteende på Mac Pro (2019)

Läs mer om statuslampans olika ljusmönster som du kan se på Mac Pro.

Mac Pro (2019) har en statuslampa överst på datorn bredvid strömknappen. Det finns också en andra statuslampa på baksidan av Mac Pro nära strömporten.

 

Avstängd

När Mac Pro är avstängd är statuslampan släckt.


Påslagen eller i viloläge

När Mac Pro startar eller är i viloläge lyser lampan vitt och förblir på tills datorn slås av.


Minnesfel

Om det uppstår ett datafel eller fel där datorn inte kan läsa av minnet kommer statuslampan lysa fast gult i 0,2 sekunder varje sekund. Verifiera minnet och installera eller byt ut minnet om nödvändigt.


Om höljet inte är låst medan datorn är påslagen

Om höljet inte är låst när datorn är påslagen kommer statuslampan upprepande att lysa fast gult i 0,3 sekunder tills höljet är låst. Se till att den övre spärrhaken är helt stängd:

Överst: låst position (prickarna matchar)
Nederst: olåst position (prickarna matchar ej)


PCIe-kortfel

Om Mac Pro stöter på ett fel med ett PCIe-kort blinkar statuslampan gult två gånger och fortsätter så tills datorn stängs av. https://support.apple.com/sv-se/HT210408#3rdom du nyligen installerade ett PCIe-kort.


Intryckt strömknapp när höljet tas bort

Om höljet är olåst och strömknappen intryckt kommer statuslampan att lysa i fast gult i en halv sekund. Se till att höljet sitter ordentligt på plats och är låst och pröva sedan att starta din Mac Pro igen.


Återställningsläge för fast mjukvara

Om den fasta mjukvaran i Mac Pro är i återställningsläge blinkar statuslampan snabbt tre gånger i gult, sedan kort tre gånger i gult och sedan snabbt tre gånger i gult. Det här upprepas tills datorn är avstängd. Du kan behöva återskapa säkerhetschippet T2 i din Mac Pro. Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du en auktoriserad Apple-servicepartner.


Publiceringsdatum: