Om äkta iPhone-batteridelar

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Med tiden minskar deras kapacitet och prestanda och till slut behöver de bytas. I iPhone används inbyggda litiumjonbatterier av hög kvalitet. De har noga utformats, testats och tillverkats för att uppfylla Apples kvalitets- och prestandastandarder. Dessa äkta Apple-batterier har också säkerhetscertifierats.

Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-batterier?

För de flesta kunder är det säkraste och mest pålitliga sättet att få en reparation att besöka ett professionellt serviceställe med certifierade tekniker som använder äkta Apple-delar. Dessa leverantörer omfattar Apple och auktoriserade Apple-servicepartner, och oberoende serviceställen med tillgång till äkta Apple-delar.*

Litiumjonbatterier är känsliga komponenter. Särskild omsorg bör iakttas vid service. För att undvika skador som kan orsaka överhettning, brand eller skada bör endast en utbildad tekniker byta ut ett iPhone-batteri. Reparationer som utförs av outbildade personer som använder oäkta delar kan påverka enhetens säkerhet eller orsaka funktionsfel.

Beroende på var du befinner dig kan du få ditt iPhone-batteri utbytt, med eller utan garanti, genom att besöka en Apple Store eller en auktoriserad Apple-servicepartner, eller genom att skicka din iPhone till ett Apple-reparationscenter. Även Oberoende serviceställen* har äkta delar till batteribyten som inte täcks av garantin och de hanteras av utbildade tekniker. Äkta Apple-delar finns också tillgängliga för reparationer utanför garantin från oberoende serviceställen eller genom självbetjäningsreparation.*

Kom igång med batteriservice.

Om en servicepartner använder batteridelar som inte kommer från Apple kan ersättningsbatteriet dessutom vara

  • dåligt utformat eller tillverkat
  • ett begagnat batteri
  • ett skadat batteri
  • fel batteri för din iPhone-modell.

Alla ovanstående scenarier kan leda till otillräcklig batterikapacitet, felaktig passform eller prestandaproblem. Oäkta batterier kan även leda till oväntat beteende efter isättningen eller uppdateringar av enhetens mjukvara eller under laddning. Oäkta batterier kan även leda till säkerhetsproblem.

Äkta batterier har utformats för att vara helt kompatibla med iOS och rapportera laddningsnivåer och batterihälsa. Därför kan inte oäkta batterier eller obehöriga reparationer inhämta information om batterihälsan.

*Oberoende serviceställen har tillgång till äkta Apple-delar, verktyg, utbildning, serviceguider, diagnostik och resurser. Reparationer av oberoende serviceställen omfattas inte av Apples garanti eller AppleCare-planer, men kan omfattas av leverantörens egen reparationsgaranti. Självbetjäningsreparation ger tillgång till äkta Apple-delar, verktyg och reparationsmanualer så att kunder som har erfarenhet av komplexiteten i att reparera elektroniska enheter kan utföra sina egna reparationer utanför garantin. Självbetjäningsreparation finns för närvarande i USA för iPhone 12 och iPhone 13-modeller och iPhone SE (3:e generationen).

 

Historik över delar och service

Med iOS 15.2 och senare och iPhone XR, iPhone XS-modeller och senare – inklusive iPhone SE (2:a och 3:e generationen) – kan du gå till Inställningar > Allmänt > Om för delar och servicehistorik för din iPhone. Du kan också ta reda på om batteriet har bytts ut. Om ersättningen gjordes med äkta Apple-delar och processer står det ”Äkta Apple-del” bredvid batteriet.

 

Ett meddelande om okänd del  kommer att visas om batteriinstallationen är ofullständig eller om batteriet:

  • Byttes ut mot ett oäkta batteri
  • Har redan använts eller installerats i en annan iPhone
  • Fungerar inte som förväntat

Ett ytterligare meddelande som säger ”Apple har uppdaterat enhetsinformationen för denna iPhone”, kan visas. Det innebär att Apple har uppdaterat den enhetsinformation som sparas för denna iPhone för servicebehov och säkerhetsanalyser samt för att förbättra framtida produkter.

Dessa meddelanden påverkar inte din förmåga att använda din iPhone eller batteriet.

Läs mer om Historik över iPhone-delar och service.

Med tidigare iOS-versioner än 15.2 visas ett Viktigt batterimeddelande istället för ett Okänd del-meddelande. Du kan hitta meddelandet genom att gå till Inställningar > Batteri > Batterihälsa.

Publiceringsdatum: