Om äkta iPhone-batteridelar

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom minskar deras kapacitet och prestanda och de behöver bytas. I iPhone används inbyggda litiumjonbatterier av hög kvalitet. De har noga utformats, testats och tillverkats för att uppfylla Apples kvalitets- och prestandastandarder. Dessa äkta Apple-batterier har också säkerhetscertifierats.

Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-batterier?

Om du behöver byta ut ditt iPhone-batteri är det viktigt att certifierade tekniker som använder äkta Apple-batterier reparerar enheten. Litiumjonbatterier är känsliga komponenter. Särskild omsorg bör iakttas både vid tillverkningen och service. Endast tekniker som har genomgått Apple-serviceutbildning och som använder äkta delar och verktyg från Apple bör utföra batteribyten. Bland dessa servicepartner inräknas bland annat auktoriserade Apple-servicepartner och oberoende reparationsfirmor som använder äkta delar från Apple. Försök inte att byta ut iPhone-batteriet själv. Det är inte säkert att byten som utförs av outbildade tekniker görs i enlighet med rätt säkerhets- och reparationsprocedurer. Detta kan leda till felaktiga byten eller reparationer. Det kan även skada batteriet, orsaka överhettning eller leda till personskador.

Om en servicepartner använder batteridelar som inte kommer från Apple kan ersättningsbatteriet dessutom vara

  • dåligt utformat eller tillverkat
  • ett begagnat batteri
  • ett skadat batteri
  • fel batteri för din iPhone-modell.

Alla ovanstående scenarier kan leda till otillräcklig batterikapacitet, felaktig passform eller prestandaproblem. Oäkta batterier kan även leda till oväntat beteende efter isättningen eller uppdateringar av enhetens mjukvara eller under laddning. Oäkta batterier kan även leda till säkerhetsproblem.

Äkta batterier har utformats för att vara helt kompatibla med iOS och rapportera laddningsnivåer och batterihälsa. Därför kan inte oäkta batterier eller obehöriga reparationer inhämta information om batterihälsan.

Viktigt batterimeddelande

Om du ser det här meddelandet kan batteriet i din iPhone inte verifieras och ingen information om batterihälsan rapporteras. Det kan bero på att ett batteri som inte är ett nytt och äkta satts in i enheten. Det här meddelandet gäller iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR och senare.

Kan inte verifiera att iPhone har ett äkta Apple-batteri. Hälsoinformation är inte tillgänglig för detta batteri. Läs mer…

Du kan även se det extra meddelandet ”Apple har uppdaterat enhetsinformationen för denna iPhone.” Det innebär att Apple har uppdaterat den enhetsinformation som sparas för denna iPhone för servicebehov och säkerhetsanalyser samt för att förbättra framtida produkter.

Dessa notiser påverkar inte din förmåga att använda iPhone-enheten eller batteriet.

En notis visas på låsskärmen under de första 4 dagarna som du använder enheten och i appen Inställningar i 15 dagar. Därefter kan du se notisen om du öppnar Inställningar > Batteri > Batterihälsa.

Här kan du få service

Du kan få ditt iPhone-batteri utbytt i en Apple Store-butik, hos en auktoriserad Apple-servicepartner eller genom att skicka den till ett Apple-reparationscenter. Vid byte av batteri utanför garantin erbjuder även oberoende reparationsfirmor äkta delar som sätts in av utbildade tekniker. Alla dessa servicepartner erbjuder äkta batteridelar från Apple.

Kom igång med batteriservice.

Publiceringsdatum: