iPhone-enhetens batteri och prestanda

Det finns ett samband mellan iPhone-enhetens prestanda och batteriet.

Din iPhone har en enkel design och är lätt att använda. Detta är endast möjligt genom en kombination av avancerad teknik och ingenjörskonst. Batteri och prestanda är ett viktigt tekniskt område. Batteriet innehåller komplicerad teknik och ett antal variabler påverkar dess prestanda, vilket i sin tur påverkar iPhone-enhetens prestanda. Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom minskar deras kapacitet och prestanda och de behöver då bytas ut. iPhone-enhetens prestanda kan försämras när batteriet blir äldre. Den här informationen är avsedd för dig som vill veta lite mer.

Om litiumjonbatterier

iPhone-batterierna innehåller litiumjonteknik. Jämfört med äldre generationers batteriteknik laddas litiumjonbatterier snabbare, håller längre och har högre energidensitet, vilket ger längre batteritid i en lättare förpackning. Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri är för närvarande det bästa alternativet tekniskt sett för din enhet. Läs mer om litiumjonbatterier.

Så här maximerar du batteriets prestanda

”Batteritid” är så länge en enhet fungerar innan den måste laddas. ”Batteriets livslängd” är så länge ett batteri håller innan det måste bytas. Hur du använder enheten påverkar batteritiden och batteriets livslängd. Oavsett hur du använder din enhet finns det alltid sätt att förbättra batteriets hållbarhet. Ett batteris livslängd beror på dess ”kemiska ålder”, som är något mer än batteriets ålder i år. Den kemiska åldern beror på olika faktorer, bland annat antalet laddningscykler och hur väl batteriet tagits om hand. Följ de här tipsen om du vill maximera batteriets prestanda och förlänga batteriets livslängd. Låt till exempel din iPhone vara laddad till hälften när du ska förvara den under en längre tid. Undvik även att ladda eller lämna din iPhone på varma platser, till exempel i direkt solljus, under en längre tid.

När batterier åldras kemiskt

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningskomponenter som blir mindre och mindre effektiva när de åldras kemiskt. 

När litiumjonbatterier åldras minskar deras laddningskapacitet, vilket innebär att de behöver laddas oftare. Detta kallas batteriets maximala kapacitet – batteriets kapacitet i jämförelse med när det var nytt. Dessutom kan batteriets förmåga att omedelbart ge maximala prestanda eller högsta effekt minska. Elektroniken i en mobil måste kunna få ström omedelbart från batteriet. Annars fungerar inte mobilen som den ska. En faktor som påverkar den omedelbara strömleveransen är batteriets impedans. Ett batteri med hög impedans kan kanske inte leverera tillräcklig effekt till systemet. Ett batteris impedans kan öka när det åldras kemiskt. Ett batteris impedans ökar tillfälligt när laddningen är låg och när omgivningen är kall. Impedansökningen blir mer betydande när batteriet får en högre kemisk ålder. Dessa egenskaper gäller alla litiumjonbatterier som finns på marknaden.

När ström tas från ett batteri med högre impedans minskar batteriets spänning i högre utsträckning. Elektroniska komponenter kräver en lägsta spänning för att fungera korrekt. Detta gäller till exempel enhetens interna lagring, strömkretsarna och själva batteriet. Strömhanteringssystemet avgör batteriets kapacitet att leverera ström och hanterar belastningarna så att enheten fortsätter fungera. När strömhanteringssystemet inte räcker till för att hålla igång alla funktioner stängs systemet av för att skydda de elektroniska komponenterna. Avstängningen är avsiktlig, men kan vara oväntad för användaren.

Förhindra oväntade avstängningar

Risken för oväntade avstängningar ökar om användaren har ett batteri med låg laddning eller högre kemisk ålder, eller använder enheten i kallare temperaturer. I extrema fall kan avstängningarna ske så ofta att enheten blir opålitlig eller oanvändbar. För iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1:a generationen), iPhone 7 och iPhone 7 Plus hanterar iOS dynamiskt toppbelastningar för att förhindra oväntade avstängningar så att det går att fortsätta att använda iPhone-enheten. Den här prestandahanteringsfunktionen gäller specifikt för iPhone och fungerar inte med några andra Apple-produkter. Från och med iOS 12.1 har iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X den här funktionen. På iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR finns den här funktionen från och med iOS 13.1. Läs mer om prestandahantering på iPhone 11 och senare. På dessa nyare modeller kan effekterna av prestandahanteringen bli mindre märkbara på grund av den mer avancerade hårdvaru- och mjukvarudesignen.

Denna prestandahantering tar hänsyn till såväl enhetens temperatur som batteriets laddning och impedans. iOS kommer att hantera vissa systemkomponenters maxprestanda dynamiskt om någon av dessa variabler kräver det. Processorns och grafikprocessorns prestanda kan till exempel ändras för att förhindra oväntade avstängningar. Enhetens arbetsbelastningar fördelas då automatiskt, så att systemuppgifterna kan distribueras mer jämnt istället för att alla sker samtidigt. Ibland märker användaren inte ens någon skillnad i enhetens prestanda. Hur stor skillnad som märks beror på hur mycket prestandahantering som krävs på en viss enhet.

Om mer omfattande prestandahantering krävs kan användaren bland annat märka följande:

 • längre starttider för appar
 • lägre bildfrekvens vid rullning
 • nedtoning av bakgrundsbelysning (vilket kan åsidosättas i Kontrollcenter)
 • lägre högtalarvolym på upp till -3 dB
 • gradvis sänkning av bildfrekvensen i vissa appar
 • i mer extrema fall kan kamerablixten inaktiveras, vilket syns i gränssnittet för kameran
 • appar som uppdateras i bakgrunden kan behöva laddas om på nytt när de startas

Många viktiga områden påverkas inte av prestandahanteringsfunktionen. Till exempel:

 • kvaliteten på mobilsamtal och nätverksprestanda
 • kvaliteten på fotografier och videoinspelningar
 • gps-prestanda
 • noggrannhet för platsinformation
 • sensorer som gyroskop, accelerometer och barometer
 • Apple Pay

Om prestandahanteringsändringarna beror på för låg batterinivå och låga temperaturer är de temporära. Prestandahanteringsändringarna kan vara mer permanenta om batteriet i en enhet har åldrats mycket kemiskt sett. Det beror på att alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom behöver de bytas. Om du drabbats av detta och vill förbättra enhetens prestanda kan det hjälpa att byta batteri.

I iOS 11.3 och senare

iOS 11.3 förbättrar den här prestandahanteringsfunktionen genom att regelbundet bedöma vilken prestandahantering som behövs för att undvika oväntade avstängningar. Om batterihälsan klarar kraven för den observerade toppbelastningen krävs mindre prestandahantering. Om en oväntad avstängning inträffar igen blir prestandahanteringen mer aktiv. Bedömningen görs löpande vilket ger en bättre anpassad prestandahantering.

iPhone 8 och senare har en mer avancerad hårdvaru- och mjukvarudesign som ger en mer korrekt bedömning av både strömbehoven och batteriets strömkapacitet för att optimera systemets övergripande prestanda. Det möjliggör en annan typ av prestandahanteringssystem som gör det lättare för iOS att förutsäga och undvika en oväntad avstängning. Det innebär att påverkan av prestandahanteringen kan bli mindre märkbar på iPhone 8 eller senare. På sikt kommer såväl kapaciteten som kapaciteten för toppbelastning i de uppladdningsbara batterierna i alla iPhone-modeller att minska och till slut behöver de bytas.


Bild på batteriinställningar

Batterihälsa

Från och med iOS 11.3 har iPhone 6 och senare versioner nya funktioner som visar batterihälsa och en rekommendation om du behöver byta ut batteriet. Du hittar dem i Inställningar > Batteri > Batterihälsa (i iOS 16.1 eller senare finns de i Inställningar > Batteri > Batterihälsa och laddning).

Dessutom kan du se om den prestandahanteringsfunktion som dynamiskt hanterar högsta prestanda för att förhindra oväntad avstängning är på och du kan välja att stänga av den. Den här funktionen aktiveras först efter att en oväntad avstängning har inträffat första gången på en enhet vars batteri har reducerad förmåga att omedelbart ge maximal effekt. Den här funktionen finns på iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1:a generationen), iPhone 7 och iPhone 7 Plus. Från och med iOS 12.1 har iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X den här funktionen. På iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR finns den här funktionen från och med iOS 13.1. Läs mer om prestandahantering på iPhone 11 och senare. På dessa nyare modeller kan effekterna av prestandahanteringen bli mindre märkbara på grund av den mer avancerade hårdvaru- och mjukvarudesignen.

Enheter som uppdateras från iOS 11.2.6 eller tidigare kommer inledningsvis att ha prestandahanteringen inaktiverad. Den återaktiveras först om en oväntad avstängning inträffar.

Alla iPhone-modeller har en grundläggande prestandahantering som kontrollerar att batteriet och systemet som helhet fungerar som tänkt och att interna komponenter är skyddade. Det omfattar beteende i varmt och kallt väder, samt hantering av spänningen inuti enheten. Den här typen av prestandahantering krävs av säkerhetsskäl och för att enheten ska fungera som förväntat, och den kan inte stängas av.

Bild som visar information om batteriets maximala kapacitet

Maximal kapacitet för batteriet

Skärmen Batterihälsa innehåller information om batteriets maximala kapacitet och kapacitet för toppbelastning. 

Det här är ett mått på batteriets kapacitet i förhållande till när det var nytt. Lägre kapacitet kan leda till färre timmars användning mellan laddningar. Beroende på hur lång tid som har förflutit från att iPhone-enheten tillverkades tills att den aktiverades kan batterikapaciteten visas som något lägre än 100 %.

Ett vanligt batteri är utformat för att behålla upp till 80 % av sin ursprungliga kapacitet vid 500 fullständiga laddningscykler under normala förhållanden. Den ettåriga garantin inkluderar rätt till service av defekta batterier. Om garantin har slutat gälla erbjuder Apple batteriservice mot en avgift. Läs mer om laddningscykler.

I takt med att batterihälsan försämras förlorar det förmågan att leverera kapacitet för toppbelastning. Skärmen Batterihälsa innehåller avsnittet Kapacitet för toppbelastning där följande meddelanden kan visas.

Bild som visar information om kapacitet för toppbelastning

Prestanda är normala

Om batteriet kan ge normal kapacitet för toppbelastning och prestandahanteringsfunktionerna inte är aktiverade visas det här meddelandet:

Ditt batteri stöder för närvarande normal toppbelastning.

Bild som visar ett meddelande om vilken prestandahantering som används

Prestandahantering används

När prestandahanteringen används visas det här meddelandet:

Denna iPhone har oväntat stängts av eftersom batteriet inte kunde leverera den ström som krävs vid toppbelastning. Prestandahantering används nu för att förhindra att detta sker igen. Avaktivera …

Tänk på att om du avaktiverar prestandahantering kan du inte slå på det igen. Det slås på igen automatiskt om en oväntad avstängning inträffar. Alternativet för att avaktivera blir också tillgängligt.

Bild som visar Viktigt batterimeddelande

Batterihälsa okänd

Om batteriets hälsa inte kan fastställas i iOS visas det här meddelandet:

Denna iPhone kan inte bedöma batteriets hälsa. En auktoriserad Apple-servicepartner kan utföra service på batteriet. Mer om servicealternativ …

Det kan bero på att batteriet är felaktigt monterat eller att det finns en okänd batteridel.

Bild som visar ett meddelande om att batteriet inte kan ge tillräcklig toppbelastning

Prestandahantering avstängd

Om du avaktiverar funktionen för prestandahantering visas det här meddelandet:

Denna iPhone har oväntat stängts av eftersom batteriet inte kunde leverera den ström som krävs vid toppbelastning. Du har avaktiverat skydd manuellt via prestandahantering.

Om enheten får oväntade avstängningar aktiveras prestandahanteringsfunktionen igen. Alternativet för att avaktivera blir också tillgängligt.

Bild som visar ett meddelande om att batterihälsan har försämrats

Försämrad batterihälsa

Om batteriets hälsa har försämrats betydligt kan meddelandet nedan visas:

Batteriets hälsa är kraftigt försämrad. En auktoriserad Apple-servicepartner kan byta batteriet så att prestanda och kapacitet återskapas. Mer om servicealternativ …

Det här meddelandet anger inte ett säkerhetsfel. Batteriet kan fortfarande användas. Men du kan lägga märke till betydande batteri- och prestandaproblem. Ett nytt batteri kommer att förbättra användningen. Mer om servicealternativ.

Bild som visar ett meddelande om att iPhone inte kan verifiera att det är ett äkta Apple-batteri

Viktigt batterimeddelande

Om du ser meddelandet nedan betyder det att batteriet i din iPhone inte kan verifieras. Det här meddelandet gäller iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR och senare.

Kan inte verifiera att iPhone har ett äkta Apple-batteri. Hälsoinformation är inte tillgänglig för detta batteri. Läs mer …

Rapporterad batterihälsoinformation är inte tillgängligt. Kontakta en auktoriserad Apple-servicepartner för att kontrollera ditt batteri. Mer om servicealternativ.

Läs mer om det här meddelandet så som det visas på iPhone 11 och iPhone 11 Pro eller senare.

Få mer hjälp

Om enhetens prestanda påverkas av ett gammalt batteri och du vill ha hjälp med att byta batteriet kontaktar du Apple-supporten för att få reda på dina servicealternativ.

Läs mer om service och återvinning av batterier.

Omkalibrering av rapportering för batterihälsa på iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max

iOS 14.5 och senare innehåller en uppdatering där rapporteringssystemet för batterihälsa kalibrerar om batteriets maximala kapacitet och kapacitet för toppbelastning på iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max för att hantera felaktiga uppskattningar i rapporter om batterihälsa för vissa användare.

Läs mer om omkalibrering av rapportering för batterihälsa i iOS 14.5.

Publiceringsdatum: