iPhone-enhetens batteri och prestanda

Det finns ett samband mellan iPhone-enhetens prestanda och batteriet.

Din iPhone har en enkel design och är lätt att använda. Det är endast möjligt genom en kombination av avancerad teknik och ingenjörskonst. Batteri och prestanda är ett viktigt tekniskt område. Batteriet innehåller komplicerad teknik och ett antal variabler påverkar dess prestanda, vilket i sin tur påverkar iPhone-enhetens prestanda. Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom minskar deras kapacitet och prestanda och de behöver bytas. iPhone-enhetens prestanda kan försämras när batteriet blir äldre. Den här informationen är avsedd för dig som vill veta lite mer.

Om litiumjonbatterier

iPhone-batterierna innehåller litiumjonteknik. Jämfört med äldre generationers batteriteknik laddas litiumjonbatterier snabbare, håller längre och har högre energidensitet, vilket ger längre batteritid i en lättare förpackning. Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri är för närvarande det bästa alternativet tekniskt sett för din enhet. Läs mer om litiumjonbatterier.

Så här maximerar du batteriets prestanda

”Batteritid” är så länge en enhet fungerar innan den måste laddas. ”Batteriets livslängd” är så länge ett batteri håller innan det måste bytas ut. Hur du använder enheten påverkar batteritiden och batteriets livslängd. Oavsett hur du använder den finns det alltid sätt att förbättra batteriets hållbarhet. Ett batteris livslängd beror på dess ”kemiska ålder”, som är något mer än batteriets ålder i år. Den kemiska åldern beror på olika faktorer, bland annat antalet laddningscykler och hur väl batteriet tagits om hand. Följ de här tipsen om du vill maximera batteriets prestanda och förlänga batteriets livslängd. Låt till exempel din iPhone vara laddad till hälften när du ska förvara den under en längre tid. Undvik även att ladda eller lämna din iPhone på varma platser, till exempel i direkt solljus, under en längre tid.

När batterier åldras kemiskt

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsdelar som blir mindre och mindre effektiva när de åldras kemiskt. 

När litiumjonbatterier åldras minskar deras laddningskapacitet, vilket innebär att de behöver laddas oftare. Detta kallas maximal kapacitet, vilket är batteriets kapacitet i jämförelse med när det var nytt. Dessutom kan batteriets förmåga att omedelbart ge maximala prestanda eller högsta effekt minska. Elektroniken i en mobil måste kunna få ström omedelbart från batteriet. Annars fungerar inte mobilen som den ska. En faktor som påverkar den omedelbara strömleveransen är batteriets impedans. Ett batteri med hög impedans kan kanske inte leverera tillräcklig effekt till systemet. Ett batteris impedans kan öka när det åldras kemiskt. Ett batteris impedans ökar tillfälligt när laddningen är låg och när omgivningen är kall. Impedansökningen blir mer betydande när batteriet får en högre kemisk ålder. Dessa egenskaper gäller alla litiumjonbatterier som finns på marknaden.

När ström tas från ett batteri med högre impedans minskar batteriets spänning i högre utsträckning. Elektroniska komponenter kräver en lägsta spänning för att fungera korrekt. Detta gäller till exempel enhetens interna lagring, strömkretsarna och själva batteriet. Strömhanteringssystemet avgör batteriets kapacitet att leverera ström och hanterar belastningarna så att enheten fortsätter fungera. När strömhanteringssystemet inte räcker till för att hålla igång alla funktioner stängs systemet av för att skydda de elektroniska komponenterna. Avstängningen är avsiktlig, men kan vara oväntad för användaren.

Förhindra oväntade avstängningar

Risken för oväntade avstängningar ökar om användaren har ett batteri med låg laddning eller högre kemisk ålder, eller använder enheten i kallare temperaturer. I extrema fall kan avstängningarna ske så ofta att enheten blir opålitlig eller oanvändbar. För iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 och iPhone 7 Plus hanterar iOS dynamiskt prestandatoppar för att förhindra oväntade avstängningar så att det går att fortsätta att använda iPhone-enheten. Den här prestandahanteringsfunktionen gäller specifikt för iPhone och fungerar inte med några andra Apple-produkter.

Prestandahanteringen tar hänsyn till såväl enhetens temperatur som batteriets laddningsgrad och impedans. iOS kommer att hantera vissa systemkomponenters maxprestanda dynamiskt om någon av dessa variabler kräver det. Processorns och grafikprocessorns prestanda kan till exempel ändras för att förhindra oväntade avstängningar. Enhetens arbetsbelastningar fördelas då automatiskt, så att systemuppgifterna kan distribueras mer jämnt istället för att alla sker samtidigt. Ibland märker användaren inte ens någon skillnad i enhetens prestanda. Hur stor skillnad som märks beror på hur mycket prestandahantering som krävs på en viss enhet.

Om mer omfattande prestandahantering krävs kan användaren bland annat märka följande:

 • längre starttider för appar
 • lägre bildfrekvens vid rullning
 • nedtoning av bakgrundsbelysning (vilket kan åsidosättas i Kontrollcenter)
 • lägre högtalarvolym på upp till -3 dB
 • gradvis sänkning av bildfrekvensen i vissa appar
 • i mer extrema fall kan kamerablixten avaktiveras, vilket syns i gränssnittet för kameran
 • appar som uppdateras i bakgrunden kan behöva laddas om på nytt när de startas

Många viktiga områden påverkas inte av prestandahanteringsfunktionen. Till exempel:

 • kvaliteten på mobilsamtal och nätverksprestanda
 • kvaliteten på fotografier och videoinspelningar
 • GPS-prestanda
 • noggrannhet för platsinformation
 • sensorer som gyroskop, accelerometer, barometer
 • Apple Pay

Om prestandahanteringsändringarna beror på för låg batterinivå och låga temperaturer är de temporära. Prestandahanteringsändringarna kan vara mer permanenta om batteriet i en enhet har åldrats mycket kemiskt sett. Det beror på att alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom behöver de ersättas. Om du drabbats av detta och vill förbättra enhetens prestanda kan det hjälpa att byta batteri.

För iOS 11.3

iOS 11.3 förbättrar den här prestandahanteringsfunktionen genom att regelbundet bedöma vilken prestandahantering som behövs för att undvika oväntade avstängningar. Om batteriets hälsa klarar kraven för den observerade högsta arbetsbelastningen krävs mindre prestandahantering. Om en oväntad avstängning inträffar igen blir prestandahanteringen mer aktiv. Bedömningen görs löpande vilket ger en bättre anpassad prestandahantering.

Modellerna iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X använder en mer avancerad hårdvaru- och mjukvarudesign som ger en mer korrekt bedömning av både strömbehoven och batteriets strömkapacitet för att optimera systemets övergripande prestanda. Det möjliggör en annan typ av prestandahanteringssystem som gör det lättare för iOS att förutsäga och undvika en oväntad avstängning. Det innebär att effekterna av prestandahanteringen kan bli mindre märkbara i iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X. Med tiden förlorar de laddningsbara batterierna i alla iPhone-modeller sin kapacitet och kapacitet för toppbelastning, och måste så småningom bytas.

     

Batterihälsa (Beta)

För iPhone 6 och senare tillför iOS 11.3 nya funktioner som visar batterihälsan och rekommenderar ett eventuellt byte av batteriet. De finns i Inställningar > Batteri > Batterihälsa (Beta).

Dessutom kan användare se om den prestandahanteringsfunktion som dynamiskt hanterar högsta prestanda för att förhindra oväntad avstängning är på och välja att stänga av den. Den här funktionen aktiveras först efter att en oväntad avstängning har inträffat första gången på en enhet vars batteri har reducerad förmåga att omedelbart ge maximal effekt. Den här funktionen gäller iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 och iPhone 7 Plus.

(Obs! Enheter som uppdateras till iOS 11.3 kommer inledningsvis att ha prestandahanteringen avaktiverad. Den återaktiveras först om en oväntad avstängning inträffar.)

Alla iPhone-modeller har en grundläggande prestandahantering som kontrollerar att batteriet och systemet som helhet fungerar som tänkt och att interna komponenter är skyddade. Det omfattar beteende i varmt och kallt väder, samt hantering av spänningen inuti enheten. Den här typen av prestandahantering krävs av säkerhetsskäl och för att enheten ska fungera som förväntat, och den kan inte stängas av.

Maximal kapacitet för batteriet

Skärmen Batterihälsa innehåller information om batteriets maximala kapacitet och kapacitet för toppbelastning. 

Maximal kapacitet mäter enhetens batterikapacitet i relation till när det var nytt. Batteriet startar på 100 % när det aktiveras första gången och får lägre kapacitet i takt med att batteriet åldras, vilket kan leda till färre användningstimmar mellan laddningarna. 

Ett vanligt batteri är utformat för att behålla upp till 80 % av sin ursprungliga kapacitet vid 500 fullständiga laddningscykler under normala förhållanden. Den ettåriga garantin inkluderar rätt till service av defekta batterier. Om garantin har slutat gälla erbjuder Apple batteriservice mot en avgift. Läs mer om laddningscykler.

 

I takt med att batterihälsan försämras förlorar det förmågan att leverera kapacitet för toppbelastning. Skärmen Batterihälsa har ett avsnitt för Kapacitet för toppbelastning där följande meddelanden kan visas.

Prestanda är normala

Om batteriet kan ge normal kapacitet för toppbelastning och prestandahanteringsfunktionerna inte är aktiverade visas det här meddelandet:

Ditt batteri stöder för närvarande normal toppbelastning.

Prestandahantering används

När prestandahanteringen används visas det här meddelandet:

Denna iPhone har oväntat stängts av eftersom batteriet inte kunde leverera den ström som krävs vid toppbelastning. Prestandahantering används nu för att förhindra att detta sker igen. Avaktivera…

Tänk på att om du avaktiverar prestandahantering kan du inte slå på det igen. Det slås på igen automatiskt om en oväntad avstängning inträffar. Alternativet för att avaktivera blir också tillgängligt.

Batterihälsa okänd

Om iOS inte kan bestämma batteriets hälsa visas det här meddelandet:

Denna iPhone kan inte bedöma batteriets hälsa. En auktorisera Apple-servicepartner kan utföra service på batteriet. Mer om servicealternativ…

Det kan bero på att batteriet är felaktigt monterat eller att det finns en okänd batteridel.

Prestandahantering avstängd

Om du avaktiverar funktionen för prestandahantering visas det här meddelandet:

Denna iPhone har oväntat stängts av eftersom batteriet inte kunde leverera den ström som krävs vid toppbelastning. Du har manuellt avaktiverat skydd via prestandahantering.

Om enheten får oväntade avstängningar aktiveras prestandahanteringsfunktionen igen. Alternativet för att avaktivera blir också tillgängligt.

Batterihälsan försämrad

Om batteriets hälsa har försämrats betydligt kan meddelandet nedan visas:

Batteriets hälsa är kraftigt försämrad. En auktoriserad Apple-servicepartner kan byta batteriet så att full prestanda och kapacitet återskapas. Mer om servicealternativ…

Det här meddelandet anger inte ett säkerhetsfel. Batteriet kan fortfarande användas. Du kan dock lägga märke till betydande batteri- och prestandaproblem. Ett nytt batteri kommer att förbättra upplevelsen.

Få mer hjälp

Om enhetens prestanda har påverkats av ett gammalt batteri och du vill ha hjälp med ett batteribyte kontaktar du Apple-supporten för att få reda på dina servicealternativ.

Läs mer om service och återvinning av batterier.

Publiceringsdatum: