Flytta dina Aperture-bibliotek till Bilder eller Adobe Lightroom Classic

Aperture fungerar inte i operativsystem för Mac efter macOS Mojave. Följ de här stegen för att flytta ditt Aperture-bibliotek till Bilder eller Adobe Lightroom Classic.

Apple meddelade i juni 2014 att utvecklingen av Aperture skulle upphöra. Sedan dess har Apple släppt fem större macOS-uppdateringar. Av tekniska skäl fungerar inte Aperture i kommande macOS-versioner efter macOS Mojave. Om du vill fortsätta att arbeta med dina bildbibliotek i Aperture måste du flytta dem till appen Bilder som ingår i macOS, eller flytta dem till Adobe Lightroom Classic.

Flytta dina Aperture-bibliotek till Bilder

Du kan flytta dina bildbibliotek i Aperture till appen Bilder som ingår i macOS för att fortsätta arbeta med dem.

Flytta dina Aperture-bibliotek till Adobe Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic version 5.7 innehåller ett inbyggt verktyg för att flytta Aperture-bibliotek till Lightroom-kataloger.

När ett Aperture-bibliotek flyttas till Lightroom bevaras ordningen på biblioteken, metadata och bildjusteringar med följande undantag:

  • RAW-filer flyttas, men inte Apertures icke-förstörande justeringslager. Lightrooms flyttverktyg har ett alternativ för att exportera och migrera Apertures förhandsvisning av JPEG-filer i full storlek för redigerade bilder. Om du vill bevara dina Aperture-redigeringar i ett annat format rekommenderar vi att du först exporterar de redigerade bilderna från Aperture och sedan importerar dem igen till Lightroom efter att du har flyttat ditt bibliotek.
  • Projekt, mappar och album flyttas till Lightroom-samlingar och samlingsset.
  • Ansikten, färgetiketter och travar flyttas som nyckelord.
  • Avvisade bilder flyttas till en samling.
  • Bildspel flyttas som samlingar.
  • Smarta album flyttas inte.
  • Anpassade metadatafält flyttas inte.
  • Albumen sorteras i alfabetisk ordning så om du har organiserat sidofälten manuellt kanske inte det bevaras.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: