Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.9

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.9.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iCloud för Windows 7.9

Släpptes 5 december 2018

Safari

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4440: Wenxu Wu på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Safari

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att användargränssnittet förfalskas

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4439: xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4437: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4464: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4441: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4442: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4443: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Det fanns ett logikproblem som ledde till minnesfel. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4438: lokihardt på Google Project Zero, Qixun Zhao på Qihoo 360 Vulcan Team

Uppdaterades 22 januari 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: