Om säkerhetsinnehållet i Safari 12.0.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 12.0.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Safari 12.0.2

Släpptes 5 december 2018

Safari

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4440: Wenxu Wu på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Safari

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att användargränssnittet förfalskas

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4439: xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

Safari

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: En användare kan eventuellt ta bort hela webbläsarhistoriken

Beskrivning: Historiken rensades inte med Rensa historik och webbplatsdata. Problemet har åtgärdats genom förbättrad databorttagning.

CVE-2018-4445: William Breuer

WebKit

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4437: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4464: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

WebKit

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4441: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4442: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4443: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan avslöja känslig användarinformation

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4444: James Lee (@Windowsrcer) på S2SWWW.com

Lades till 3 april 2019, uppdaterades 17 september 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Mojave 10.14.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Det fanns ett logikproblem som ledde till minnesfel. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4438: lokihardt på Google Project Zero, Qixun Zhao på Qihoo 360 Vulcan Team

Uppdaterades 22 januari 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: