Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.9.1 för Windows

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 12.9.1 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iTunes 12.9.1 för Windows

Släpptes 30 oktober 2018

CoreCrypto

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En angripare kan utnyttja svagheter i Miller-Rabin primality test för att felaktigt identifiera primtal

Beskrivning: Ett problem förekom i metoden för att avgöra primtal. Problemet åtgärdades genom att använda databaser med pseudoslumptal för test av primtal.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo och Kenny Paterson på Royal Holloway, University of London och Juraj Somorovsky på Ruhr University, Bochum

ICU

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4394: Erik Verbruggen på The Qt Company

Uppdaterades 18 december 2018

Safari-läsaren

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Safari-läsaren

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera webbplatser hittades i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT på Tresorit i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4375: Yu Haiwan och Wu Hongjun från Nanyang Technological University i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4376: 010 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4382: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki på 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En skadligt utformad webbplats kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med resursutmattning åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4409: Sabri Haddouche (@pwnsdx) på Wire Swiss GmbH

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4378: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea, zhunki på 360 ESG Codesafe Team

Uppdaterades 18 december 2018

Ytterligare tack

Safari-läsaren

Vi vill tacka Ryan Pickren (ryanpickren.com) för hjälpen.

Lades till 3 april 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: