Om säkerhetsinnehållet i watchOS 5.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 5.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

watchOS 5.1

Släpptes 30 oktober 2018

AppleAVD

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4384: Natalie Silvanovich på Google Project Zero

CoreCrypto

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En angripare kan få möjlighet att utnyttja en svaghet i Miller-Rabin-primtalstestet och felaktigt identifiera primtal

Beskrivning: Ett problem förekom i metoden för att identifiera primtal. Problemet åtgärdades genom att pseudoslumpmässiga baser användes för att testa primtal.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo och Kenny Paterson på Royal Holloway, University of London och Juraj Somorovsky på Ruhr University, Bochum

ICU

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4394: en anonym forskare

IPSec

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4371: Tim Michaud (@TimGMichaud) på Leviathan Security Group

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom att ta bort känslig kod.

CVE-2018-4420: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitieringen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4413: Juwei Lin (@panicaII) på TrendMicro Mobile Security Team

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4419: Mohamed Ghannam (@_simo36)

NetworkExtension

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Anslutning till en VPN-server kan läcka DNS-frågor till en DNS-proxy

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4369: en anonym forskare

Safari-läsaren

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Safari-läsaren

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera sajter hittades i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av ett skadligt S/MIME-signerat meddelande kan leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2018-4400: Yukinobu Nagayasu på LAC Co., Ltd.

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT på Tresorit i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4375: Yu Haiwan och Wu Hongjun från Nanyang Technological University i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4376: 010 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4382: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki på 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4378: en anonym forskare, zhunki på 360 ESG Codesafe Team

Wifi

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En angripare i en privilegierad position kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-4368: Milan Stute och Alex Mariotto på Secure Mobile Networking Lab vid Technische Universität Darmstadt

Ytterligare tack

Certifikatsignering

Vi vill tacka Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) för hjälpen.

Säkerhet

Vi vill tacka Marinos Bernitsas på Parachute för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: