Om säkerhetsinnehållet i iOS 12.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 12.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 12.1

Släpptes 30 oktober 2018

AppleAVD

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Behandling av skadlig video via FaceTime kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4384: Natalie Silvanovich på Google Project Zero

Bluetooth

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En lokal användare kan läsa en konstant enhetsidentifierare

Beskrivning: Problemet hanterades med en ny behörighet.

CVE-2018-4339: Michael Thomas (@NSBiscuit)

Posten lades till 24 juni 2019

Kontakter

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en skadlig vcf-fil kan leda till att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2018-4365: en anonym forskare

CoreCrypto

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare kan utnyttja svagheter i Miller-Rabin primality test för att felaktigt identifiera primtal

Beskrivning: Ett problem förekom i metoden för att avgöra primtal. Problemet åtgärdades genom att använda databaser med pseudoslumptal för test av primtal.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo och Kenny Paterson på Royal Holloway, University of London och Juraj Somorovsky på Ruhr University, Bochum

FaceTime

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4366: Natalie Silvanovich på Google Project Zero

FaceTime

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan påbörja ett FaceTime-samtal som orsakar körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4367: Natalie Silvanovich på Google Project Zero

Grafikdrivrutin

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Behandling av skadlig video via FaceTime kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4384: Natalie Silvanovich på Google Project Zero

Posten uppdaterades 16 november 2018

ICU

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4394: Erik Verbruggen på The Qt Company

Posten uppdaterades 16 november 2018

IOHIDFamily

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4427: Pangu Team

IPSec

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4371: Tim Michaud (@TimGMichaud) på Leviathan Security Group

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2018-4420: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4413: Juwei Lin (@panicaII) på TrendMicro Mobile Security Team

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4419: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Mail

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av ett skadligt meddelande kan leda till att åtkomst till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med resursutmattning åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4381: Angel Ramirez

Lades till 22 januari 2019

Meddelanden

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av ett skadligt textmeddelande kan leda till UI-förfalskning

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) på The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) på The City School, PAF Chapter

NetworkExtension

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Anslutning till en VPN-server kan läcka DNS-förfrågningar till en DNS-proxy

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4369: en anonym forskare

Anteckningar

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En lokal angripare kan dela objekt från låsskärmen

Beskrivning: Ett problem med låsskärmen förekom som tillät åtkomst till delningsfunktionen på en låst enhet. Problemet åtgärdades genom begränsning av de tillgängliga alternativen på en låst enhet.

CVE-2018-4388: videosdebarraquito

Posten uppdaterades 16 november 2018

Safari-läsaren

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Safari-läsaren

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera webbplatser hittades i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av ett skadligt meddelande som har signerats med S/MIME kan leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2018-4400: Yukinobu Nagayasu på LAC Co., Ltd.

VoiceOver

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En lokal angripare kan visa bilder från låsskärmen

Beskrivning: Ett problem med låsskärmen tillät åtkomst till bilder via Svara med meddelande på en låst enhet. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4387: videosdebarraquito

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4385: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT på Tresorit i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4375: Yu Haiwan och Wu Hongjun från Nanyang Technological University i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4376: 010 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4382: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki på 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En skadligt utformad webbplats kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med resursutmattning åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4409: Sabri Haddouche (@pwnsdx) på Wire Swiss GmbH

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4378: HyungSeok Han, DongHyeon Oh och Sang Kil Cha på KAIST Softsec Lab, Korea, zhunki på 360 ESG Codesafe Team

Posten uppdaterades 16 november 2018

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare i en privilegierad position kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-4368: Milan Stute och Alex Mariotto på Secure Mobile Networking Lab på Technische Universität Darmstadt

Ytterligare tack

Signering av certifikat

Vi vill tacka Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) för hjälpen.

CommonCrypto

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

coreTLS

Vi vill tacka Eyal Ronen (Weizmann Institute), Robert Gillham (University of Adelaide), Daniel Genkin (University of Michigan), Adi Shamir (Weizmann Institute), David Wong (NCC Group) och Yuval Yarom (University of Adelaide och Data61) för deras hjälp.

Lades till 12 december 2018

Böcker

Vi vill tacka Sem Voigtländer på Fontys Hogeschool ICT för hjälpen.

Uppdaterades 17 september 2019

Safari-läsaren

Vi vill tacka Ryan Govostes Pickren (ryanpickren.com) för hans hjälp.

Lades till 17 september 2019

Säkerhet

Vi vill tacka Marinos Bernitsas på Parachute för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: