Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.9 för Windows

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 12.9 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iTunes 12.9 för Windows

Släpptes 12 september 2018

CFNetwork

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4126: Bruno Keith (@bkth_) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 30 oktober 2018

CoreFoundation

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4414: NCSC (National Cyber Security Centre) i Storbritannien

Lades till 30 oktober 2018

CoreFoundation

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4412: NCSC (National Cyber Security Centre) i Storbritannien

Lades till 30 oktober 2018

CoreText

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig textfil kan leda till opålitlig kodkörning

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4347: Vasyl Tkachuk på Readdle

Lades till 30 oktober 2018, uppdaterades 10 januari 2019

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4191: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: SecurityErrors från flera källor innehåller ursprunget för ramen som öppnas.

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom att ta bort information om ursprung.

CVE-2018-4311: Erling Alf Ellingsen (@steike)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4316: crixer, Hanming Zhang (@4shitak4) på Qihoo 360 Vulcan Team

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4299: Samuel Groβ (saelo) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4323: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4328: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4358: @phoenhex team (@bkth_ @5aelo @_niklasb) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4359: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4360: William Bowling (@wcbowling)

Uppdaterades 24 oktober 2018

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan orsaka ett oväntat beteende med data från flera källor

Beskrivning: Ett problem med data från flera källor förekom i iframe-element. Problemet åtgärdades genom förbättrad spårning av säkerhetskällor.

CVE-2018-4319: John Pettitt på Google

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En skadligt utformad webbplats kan köra skript i samband med en annan webbplats

Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera webbplatser hittades i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2018-4309: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4197: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4306: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4312: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4314: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4315: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4317: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2018-4318: Ivan Fratric på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En skadlig webbplats kan komma åt bilddata från flera källor

Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera webbplatser hittades i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2018-4345: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Lades till 10 januari 2019

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4361: upptäcktes av OSS-Fuzz

CVE-2018-4474: upptäcktes av OSS-Fuzz

Uppdaterades 22 januari 2019

Ytterligare tack

SQLite

Vi vill tacka Andreas Kurtz (@aykay) på NESO Security Labs GmbH för deras hjälp.

WebKit

Vi vill tacka Cary Hartline, Hanming Zhang från 360 Vulcan-teamet, Tencent Keen Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative och Zach Malone på CA Technologies för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: