Använda Skärmtid på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Skärmtid har du tillgång till rapporter i realtid som visar hur mycket tid du lägger ner på din iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan också tidsbegränsa användningen.

iPhone som visar den dagliga genomsnittliga skärmtiden, och en iPad som visar ett racingspel. 

Skärmtid visar hur mycket tid du och dina barn lägger på appar, webbplatser och annat. På så sätt kan du fatta mer välgrundade beslut om hur du använder dina enheter och eventuellt ställa in begränsningar. Läs om hur du använder föräldrakontroller för att hantera ett barns enhet.

Slå på Skärmtid

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid.
 2. Tryck på Slå på Skärmtid och tryck sedan på knappen igen.
 3. Välj Det här är min [enhet] eller Det här är mitt barns [enhet].

När du har slagit på Skärmtid kommer du att se en rapport som visar hur du använder din enhet, dina appar och webbplatser. Om det är ditt barns enhet som du hanterar kan du ställa in Skärmtid och skapa inställningar direkt på barnets enhet. Du kan också använda Familjedelning om du vill ställa in barnets enhet från din egen enhet. När du har ställt in barnets enhet kan du också använda Familjedelning för att titta på rapporter och justera inställningarna från din enhet.

Med Skärmtid kan du också skapa en dedikerad lösenkod för att skydda inställningarna, så att det bara är du som kan utöka tiden eller göra ändringar. Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Ändra eller stäng av lösenkoden på ditt barns enhet genom att trycka på Inställningar > Skärmtid och sedan på barnets namn. Tryck sedan på Ändra lösenkod för Skärmtid eller Avaktivera lösenkod för Skärmtid och autentisera ändringarna med Face ID, Touch ID eller din enhets lösenkod.

Om du glömmer din lösenkod för Skärmtid uppdaterar du din enhet till den senaste versionen av iOS eller iPadOS och nollställer sedan din lösenkod.

Ställa in en lösenkod för skärmtid

Du kan ställa in en lösenkod så att bara du kan ändra inställningarna för Skärmtid och tillåta mer tid när appbegränsningar utgår. Använd den här funktionen för att ställa in innehålls- och integritetsbegränsningar för ditt barns enhet. Stegen du behöver ta för att ställa in lösenkoden för Skärmtid beror på om du använder Familjedelning.

Om du använder Familjedelning för hantering av ditt barns konto

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Bläddra neråt och välj ditt barns namn under Familj. 
 3. Tryck på Slå på Skärmtid och tryck sedan på Fortsätt. 
 4. Ställ in Skärmfri tidAppbegränsningar och Innehåll och integritet med alla begränsningar du vill ska gälla för barnet, eller tryck på Inte nu. 
 5. Tryck på Använd lösenkod för Skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. 
 6. Ange ditt Apple-ID och lösenord. Detta kan användas för att nollställa ditt lösenord för Skärmtid om du glömmer det. 

Om du inte använder Familjedelning för att hantera ditt barns konto

 1. Se till att du är på den enhet som används av barnet.
 2. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 3. Tryck på Slå på Skärmtid. 
 4. Tryck på Detta är mitt barns [enhet].
 5. Ställ in Skärmfri tidAppbegränsningar och Innehåll och integritet med alla begränsningar du vill ska gälla för barnet, eller tryck på Inte nu. 
 6. Tryck på Använd lösenkod för Skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. 
 7. Ange ditt Apple-ID och lösenord. Detta kan användas för att nollställa ditt lösenord för Skärmtid om du glömmer det.

iPhone som visar den dagliga genomsnittliga skärmtiden och vilka appar som används mest. 

Visa rapporten och ställa in begränsningar

Skärmtid ger dig en rapport som visar hur din enhet används, vilka appar du har öppnat och webbsidor du har besökt. Gå till Inställningar > Skärmtid och tryck på Visa all aktivitet för att visa rapporten. Här kan du se din användning, ställa in begränsningar för apparna som du använder mest och se hur många gånger enheten har tagits upp eller fått en notis.

Om du slår på Dela mellan enheter kan du visa en sammanställning över användningen av alla enheter som är inloggade med ditt Apple-ID och lösenord.


Hantera inställningarna för Skärmtid

Gå till Inställningar > Skärmtid. Tryck sedan på Visa all aktivitet, välj en kategori i listan nedan och ställ in begränsningar. Du kan hantera de här inställningarna med Skärmtid:

Skärmfri tid

Skärmfri tid

När du schemalägger skärmfri tid i Inställningar är det bara telefonsamtal och de appar som du väljer att tillåta som är tillgängliga. Skärmfri tid gäller alla dina enheter som aktiverats för Skärmtid, och du får en påminnelse fem minuter innan den börjar gälla. Har du ställt in en lösenkod för Skärmtid finns det en extra inställning i Skärmfri tid: Blockera vid skärmfri tid. Om den här inställningen är vald och du klickar på Be om mer tid när den skärmfria tiden börjar, kan du godkänna att appen används i 15 minuter, en timme eller hela dagen om du anger lösenkoden. Barnkonton kan klicka på En minut till en gång eller klicka på Be om mer tid om de vill be förälderns konto för godkännande av deras förfrågan.

Appbegränsningar

Appbegränsningar

Du kan ange dagliga begränsningar för olika kategorier av appar med hjälp av Appbegränsningar. Du kanske till exempel vill se produktivitetsappar medan du är på jobbet, men inte sociala nätverk eller spel. Appbegränsningarna uppdateras vid midnatt varje dygn, och du kan radera dem när du vill.

Kommunikationsgränser

Kommunikationsgränser

Styr vilka dina barn kommunicerar med under dagen och vid ledighet. Dessa gränser gäller för Telefon, FaceTime, Meddelanden och iCloud-kontakter. Det är också här du kan bestämma och hantera vilka kontakter som är tillgängliga på en Apple Watch som har parkopplats genom familjeinställning. Kommunikation med kända nödnummer som identifieras av mobiltjänsteleverantören för din iPhone eller Apple Watch är alltid tillåten. Du behöver ha dina iCloud-kontakter aktiverade för att använda den här funktionen.

Alltid tillåtna

Alltid tillåtna

En del appar vill du kanske komma åt även under skärmfri tid eller om du ställer in appbegränsningen för Alla appar och kategorier. Telefon, Meddelanden, FaceTime och Kartor är alltid tillåtna som standard, men om du vill kan du ta bort dem.

Begränsa innehåll/integritet

Innehåll och integritet

Det är du som bestämmer vilken typ av innehåll som ska visas på din enhet. Blockera olämpligt innehåll, köp och hämtningar, och justera dina integritetsinställningar med begränsningar för innehåll och integritet.

Publiceringsdatum: