Använda Skärmtid på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Skärmtid kan du se rapporter i realtid över mycket tid du lägger på din iPhone, iPad eller iPod touch, och ställa in begränsningar för det som du vill hantera.

symbolen Skärmtid

Skärmtid visar hur mycket tid du och dina barn lägger på appar, webbplatser och annat. På så sätt kan du fatta mer välgrundade beslut om hur du använder dina enheter och eventuellt ställa in begränsningar. Läs vidare om du vill veta hur du slår på Skärmtid, visar rapporter och ställer in begränsningar, eller hanterar ditt barns enhet.

Slå på Skärmtid

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid.
 2. Tryck på Slå på Skärmtid.
 3. Tryck på Fortsätt.
 4. Välj Det här är min [enhet] eller Det här är mitt barns [enhet].

Nu kan du få en rapport om hur du använder din enhet, dina appar och webbplatser när du vill.

Om det är ditt barns enhet som du hanterar kan du ställa in Skärmtid och skapa inställningar direkt på barnets enhet. Du kan också använda Familjedelning om du vill ställa in barnets enhet från din egen enhet. Efter att du har ställt in barnets enhet kan du också använda Familjedelning för att visa rapporter och justera inställningarna direkt från din egen enhet.

Med Skärmtid kan du också skapa en dedikerad lösenkod för att skydda inställningarna, så att det bara är du som kan utöka tiden eller göra ändringar. Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Ändra eller stäng av lösenkoden på ditt barns enhet genom att trycka på Inställningar > Skärmtid och sedan på [ditt barns namn]. Tryck sedan på Ändra lösenkod för Skärmtid eller Avaktivera lösenkod för Skärmtid och autentisera ändringarna med Face ID, Touch ID eller din enhets lösenkod.

Om du glömmer din lösenkod för Skärmtid uppdaterar du din enhet till den senaste versionen av iOS eller iPadOS och nollställer sedan din lösenkod. Om du inte kan uppdatera din enhet raderar du den och ställer in den som en ny för att ta bort lösenkoden och välja en ny. Det går inte att ta bort lösenkoden genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.

Ställa in en lösenkod för skärmtid

Ställ in en lösenkod så att bara du kan ändra inställningarna för Skärmtid och tillåta mer tid när appgränser uppnås. Om du är förälder använder du den här funktionen till att ställa in vilket innehåll som är tillåtet och integritetsbegränsningar för ditt barn.

Gör så här om du hanterar ett barnkonto med Familjedelning:

 1. Tryck på Inställningar > Skärmtid.
 2. Bläddra neråt och välj ditt barns namn under Familj. 
 3. Tryck på Sätt på Skärmtid och tryck sedan på Fortsätt. 
 4. Ställ in Skärmfri tidAppbegränsningar och Innehåll och integritet med alla begränsningar du vill ska gälla för barnet, eller tryck på Inte nu. 
 5. Tryck på Använd lösenkod för Skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. 
 6. Ange ditt Apple-ID och lösenord. Detta kan användas för att nollställa ditt lösenord för Skärmtid om du glömmer det. 

Gör så här om du inte hanterar ett barnkonto med Familjedelning:

 1. Se till att du är på den enhet som används av barnet.
 2. Tryck på Inställningar > Skärmtid.
 3. Tryck på Sätt på Skärmtid och tryck sedan på Fortsätt. 
 4. Välj Detta är mitt barns [enhet].
 5. Ställ in Skärmfri tidAppbegränsningar och Innehåll och integritet med alla begränsningar du vill ska gälla för barnet, eller tryck på Inte nu. 
 6. Tryck på Använd lösenkod för Skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. 
 7. Ange ditt Apple-ID och lösenord. Detta kan användas för att nollställa ditt lösenord för Skärmtid om du glömmer det. 

Visa rapporten och ställa in begränsningar

I Skärmtid kan du när som helst se en detaljerad rapport över hur din enhet används, appar som du har öppnat och webbplatser som du har besökt. Öppna bara Inställningar > Skärmtid och tryck på Visa all aktivitet. Här kan du se din användning, ställa in begränsningar för apparna som du använder mest och se hur många gånger enheten har tagits upp eller fått en notis.

Om du slår på Dela mellan enheter kan du visa en sammanställning över användningen av alla enheter som är inloggade med ditt Apple-ID och lösenord.

De här inställningarna kan du hantera:
 

Skärmfri tid
Tänk på det här som en liten vilostund. När du schemalägger skärmfri tid i Inställningar är det bara telefonsamtal och de appar som du väljer att tillåta som är tillgängliga. Skärmfri tid gäller alla dina enheter som aktiverats för Skärmtid, och du får en påminnelse fem minuter innan den börjar gälla.

Appbegränsningar
Du kan ange dagliga begränsningar för olika kategorier av appar med hjälp av Appbegränsningar. Du kanske till exempel vill se produktivitetsappar medan du är på jobbet, men inte sociala nätverk eller spel. Appbegränsningarna uppdateras vid midnatt varje dygn, och du kan radera dem när du vill.

Kommunikationsgränser
Styr vilka dina barn kommunicerar med under dagen och vid ledighet. Dessa gränser gäller för Telefon, FaceTime, Meddelanden och iCloud-kontakter. Kommunikation med kända nödnummer som identifierats av din operatör är alltid tillåtna. Du behöver ha dina iCloud-kontakter aktiverade för att använda den här funktionen.

Alltid tillåtna
En del appar vill du kanske komma åt även under skärmfri tid eller om du ställer in appbegränsningen för Alla appar och kategorier. Telefon, Meddelanden, FaceTime och Kartor är alltid tillåtna som standard, men om du vill kan du ta bort dem.

Begränsningar för innehåll och integritet
Det är du som bestämmer vilken typ av innehåll som ska visas på din enhet. Blockera olämpligt innehåll, köp och hämtningar och ställ in dina integritetsinställningar med begränsningar för innehåll och integritet.

Använda Skärmtid inom familjen

Med Familjedelning kan du dela musik, filmer, appar och mycket annat med din familj. Nu fungerar det även för Skärmtid. Du kan visa rapporter och justera inställningar för barnen i din familj när du vill, direkt från din enhet.

Om du redan ingår i en familjegrupp går du till Inställningar > Skärmtid och trycker på barnets namn. Om du behöver skapa ett Apple-ID åt ditt barn går du till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning > Skärmtid.

Eller kom igång med Familjedelning genom att trycka på Ställ in skärmtid för familjen. Följ sedan instruktioner för att lägga till ett barn och ställa in din familj. Du kan lägga till fler familjemedlemmar när du vill från inställningarna för Familjedelning.

Du måste vara familjesamordnare eller förälder/målsman för att kunna använda Skärmtid med Familjedelning i din familjegrupp i iOS 12 och senare eller iPadOS. Barnet måste vara under 18 år och ingå i din familjegrupp med användning av ett eget Apple-ID, samt dessutom ha iOS 12 och senare eller iPadOS.

Läs om hur du använder Skärmtid på din Mac.

Publiceringsdatum: