Använda Skärmtid på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Skärmtid kan du se rapporter i realtid över mycket tid du lägger på din iPhone, iPad eller iPod touch, och ställa in begränsningar för det som du vill hantera.

symbolen Skärmtid

Skärmtid visar hur mycket tid du och dina barn lägger på appar, webbplatser och annat. På så sätt kan du fatta mer välgrundade beslut om hur du använder dina enheter och eventuellt ställa in begränsningar. Läs vidare om du vill veta hur du slår på Skärmtid, visar rapporter och ställer in begränsningar, eller hanterar ditt barns enhet.

Slå på Skärmtid

  1. Gå till Inställningar > Skärmtid.
  2. Tryck på Slå på Skärmtid.
  3. Tryck på Fortsätt.
  4. Välj Det här är min [enhet] eller Det här är mitt barns [enhet].

Nu kan du få en rapport om hur du använder din enhet, dina appar och webbplatser när du vill.

Om det är ditt barns enhet som du hanterar kan du ställa in Skärmtid och skapa inställningar direkt på barnets enhet. Du kan också använda Familjedelning om du vill ställa in barnets enhet från din egen enhet. Efter att du har ställt in barnets enhet kan du också använda Familjedelning för att visa rapporter och justera inställningarna direkt från din egen enhet.

Med Skärmtid kan du också skapa en dedikerad lösenkod för att skydda inställningarna, så att det bara är du som kan utöka tiden eller göra ändringar. Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Ändra eller stäng av lösenkoden på ditt barns enhet genom att trycka på Inställningar > Skärmtid och sedan på [ditt barns namn]. Tryck sedan på Ändra lösenkod för Skärmtid eller Avaktivera lösenkod för Skärmtid och autentisera ändringarna med Face ID, Touch ID eller din enhets lösenkod.

Om du inte kan minnas en lösenkod för begränsningar som du har ställt in i en tidigare version av iOS eller om du har glömt lösenkoden för Skärmtid måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att ta bort lösenkoden. Det går inte att ta bort lösenkoden genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.

Visa rapporten och ställa in begränsningar

I Skärmtid kan du när som helst se en detaljerad rapport över hur din enhet används, appar som du har öppnat och webbplatser som du har besökt. Öppna bara Inställningar > Skärmtid och tryck på Visa all aktivitet. Här kan du se din användning, ställa in begränsningar för apparna som du använder mest och se hur många gånger enheten har tagits upp eller fått en notis.

Om du slår på Dela mellan enheter kan du visa en sammanställning över användningen av alla enheter som är inloggade med ditt Apple-ID och lösenord.

De här inställningarna kan du hantera:
 

Skärmfri tid
Tänk på det här som en liten vilostund. När du schemalägger skärmfri tid i Inställningar är det bara telefonsamtal och de appar som du väljer att tillåta som är tillgängliga. Skärmfri tid gäller alla dina enheter som aktiverats för Skärmtid, och du får en påminnelse fem minuter innan den börjar gälla.

Appbegränsningar
Du kan ange dagliga begränsningar för olika kategorier av appar med hjälp av Appbegränsningar. Du kanske till exempel vill se produktivitetsappar medan du är på jobbet, men inte sociala nätverk eller spel. Appbegränsningarna uppdateras vid midnatt varje dygn, och du kan radera dem när du vill.

Alltid tillåtna
En del appar vill du kanske komma åt även under skärmfri tid eller om du ställer in appbegränsningen för Alla appar och kategorier. Telefon, Meddelanden, FaceTime och Kartor är alltid tillåtna som standard, men om du vill kan du ta bort dem.

Begränsningar för innehåll och integritet
Det är du som bestämmer vilken typ av innehåll som ska visas på din enhet. Blockera olämpligt innehåll, köp och hämtningar och ställ in dina integritetsinställningar med begränsningar för innehåll och integritet.

Använda Skärmtid inom familjen

Med Familjedelning kan du dela musik, filmer, appar och mycket annat med din familj. Nu fungerar det även för Skärmtid. Du kan visa rapporter och justera inställningar för barnen i din familj när du vill, direkt från din enhet.

Om du redan ingår i en familjegrupp går du till Inställningar > Skärmtid och trycker på barnets namn. Om du behöver skapa ett Apple-ID åt ditt barn går du till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning > Skärmtid.

Eller kom igång med Familjedelning genom att trycka på Ställ in skärmtid för familjen. Följ sedan instruktioner för att lägga till ett barn och ställa in din familj. Du kan lägga till fler familjemedlemmar när du vill från inställningarna för Familjedelning.

Du måste vara familjesamordnare eller förälder/målsman för att kunna använda Skärmtid med Familjedelning i din familjegrupp i iOS 12 och senare eller iPadOS. Barnet måste vara under 18 år och ingå i din familjegrupp med användning av ett eget Apple-ID, samt dessutom ha iOS 12 och senare eller iPadOS.

Läs om hur du använder Skärmtid på din Mac.

Publiceringsdatum: